Srijeda, 08.07.2020

APEL INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE DA SE ZAUSTAVI SJEČA ŠUME NA DRŽAVNOJ GRANICI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE NA LOKALITETU PLJEŠEVICA

APEL INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE DA SE ZAUSTAVI SJEČA ŠUME NA DRŽAVNOJ GRANICI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE NA LOKALITETU PLJEŠEVICA

Javnost u Bosni i Hercegovini upoznata je sa događajem putem medija da se na Državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na lokalitetu Plješevica sječe šuma od strane Republike Hrvatske dužinom granice između dvije države.


Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine je dobilo dopis od kolektivnog člana udruženja ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa u vezi navedenog događaja, da se sječe šuma i da se ista odmah privremeno obustavi na navedenom lokalitetu, dok se ne uradi razgraničenje između dvije države.


Sporna sječa se dešava u Gospodarskoj Jedinici (GJ) Plješevica na lokalitetu aerodrom Željava – Kurića vrh. Dana 08.05.2020.godine održan je zajednički radni sastanak između predstavnika ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa (ŠPD USŠ) i predstavnika JP „Hrvatske šume“d.o.o. (JP HŠ) u prostorijama JGP Izačić – MGP Izačić na temu izvođenje radova na sječi i izvozu šume na području vojnog aerodroma Željova i lokaliteta Plješevica. Na sastanku je utvrđeno da se državna granica na kartama koje raspolaže ŠPD USŠ-e ne poklapa sa sa granicom na kartama JP HŠ-e u dijelu aerodroma Željova K.O. Baljevac i kote Kurića vrh.
Prema kartama (od Federalne geodetske uprave) koje koriste ŠPD USŠ-e, dolazi se do razlike oko 450 metara širine, gdje je granica sada i gdje bi trebala biti po karti. Sporna površina je oko 112 hektara.

U planu je da se posječe koridor dužine oko 8 kilometara i širine 100 metara, što će izazvati poremećaje u biološkoj ravnoteži (stabilnosti) šumskog ekosistema na ovom lokalitetu, što će za posljedicu imati izražene negativne utjecaje biotskih i abiotskih faktora u vidu, vjetro i snjegoizvala i preloma, poremečaja zdravstvenog stanja, požara, erozivnih procesa na zemljištu i drugo.
Pored gore navedenoga, ono što dodatno zabrinjava i što pogoršava cijeli ovaj slučaj, je sječa u prašumi Plješevica. Prašuma se nalazi na teritoriji obje države, a njena površina je nešto više od 500 ha.

Prašume su biseri šume i šumarstva, koje u svijetu uživaju najveći stepen zaštite u odnosu na druge ekosisteme. Prema međunarodnoj klasifikaciji zaštite prirode International Union for Conservation of Nature (IUCN), a koju je BiH prihvatila i ratificirala, prašume su u prvoj kategoriji i to:

prva a) Strogo zaštićena područja u svrhu znastvenih istraživanja
prva b) Strogo zaštićena područja divljine.
Republika Hrvatska je članica Evropske Unije, a Hrvatske šume su cerificirane po modelu Forest Stewardship Council (FSC) međunarodnom standardu za održivo gospodarenje šumama, što podrazumjeva poštivanje međunarodnih standarda i propisa iz oblasti šumarstva i zaštite prirode. Iz gore navedenog događaja se može konstatovati grubo kršenje Evropskih direkiva iz zaštite prirode i FSC standarda.

Na osnovu prednje navedenoga, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine traži od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine:

1. Da se pod HITNO obustave radovi na sječi stabala koji još traju na navedenom lokalitetu i planiranom koridoru;
2. Da se pod HITNO uradi razgraničenje;
3. Da se uradi procjena štete na dijelu teritorije BiH usljed sječe šume,
4. Da u postupku utvrđivanja visine štete na šumi i šumskom zemljištu i razgraničenju učestvuje ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa, te da se istim izvrši finansijska odšteta zbog izvršenih sječa na njihovom području.

Cenzura.ba preuzeto

cenzura.ba
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com