Ponedjeljak, 30.11.2020

Damir Demirović ” Stvorimo Grad u kojem se živi i radi sa zadovoljstvom” .Svjestan činjenice da su za uspješno poslovanje ključni faktori povjerenje i timski rad zalagat ću se za uspješnu suradnju sa svim nivoima vlasti kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou.
Suradnju koja će biti temeljena na međusobnom poštovanju i uvažavanju različitih mišljenja sa ciljem ispunjenja moje vizije Grada Bihaća i njegovih MZ, a to je konkretnim djelima i projektima potvrditi status Grada koji će biti prepoznatljiv u cijeloj regiji.

Učinimo zajedno Bihać ključnim regionalnim centrom.

Kroz svoje dugogodišnje radno iskustvo, a i trenutno na mjestu direktora JU „Stanouprava“ susreo sam se sa različitim situacijama te odgovorno tvrdim da sam sposoban da svoje ideje pretvorim u konkretne radne zadatke jasne svim uposlenicima od uprave do terenskih radnika.

Također bih istako jednu od svojih vještina koju smatram bitnom, koja bi se mogla povezati sa radom gradskog Vijećnika, a to je mogućnost upravljanja nizom različitih aktivnosti istovremeno.
Kao direktor JU „Stanouprava“ Bihać upoznat sam sa sveoubuhvatnim područjem rada ustanove, njenim prednostima i nedostacima i na osnovu toga sebi sam postavio cilj da jedna od prvih mojih aktivnosti u bliskoj budućnosti bude utopljavanje zgrada radi uštede energije.

Ovaj zadatak planiram riješiti kroz učešće u projektima odnosno pristupne fondove EU za energetsku efikasnost. Model energetske efikasnosti odnosi se na utopljavanje stambenih zgrada po povoljnim uslovima što bi za rezultat imalo manjenje potrošnje energenata, prelazak sa grijanja čvrstim gorivima na grijanje ekološki prihvatljivijim gorivima, smanjenje zagađenosti zraka, te na kraju ljepšu urbanističku sliku Grada.

Želim da moj rad bude prepoznatljiv po jasnoj viziji, odanosti, zalaganju i odgovornom ponašanju jer u ovu priču ne ulazim zbog vlastitih interesa nego isključivo da bi se zalagao za interese zajednice.

Stoga Vas pozivam da 15.11. 2020. zajedno povedemo Bihać putem prosperiteta i ekonomskog razvoja. Putem napretka.

Stvorimo Grad u kojem se živi i radi sa zadovoljstvom.
Vaš Damir Demirović

Cenzura.ba /Suad Balić

cenzura.ba
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com