Subota, 06.06.2020

Korist od Transportne zajednice: U BiH dolazi 300 miliona eura

Kada BiH postane članica Transportne zajednice, odnosno kada konačno potpiše sporazum o pristupanju, bit će oslobođen novac za izgradnju infrastrukturnih projekata i to 46 miliona eura, odnosno nešto više od 90 miliona KM koje obezbjeđuje Evropska unija, te 241 milion eura, odnosno blizu pola milijarde maraka kreditnih sredstava. Ovu informaciju je saopćio ministar prometa i komunikacija Ismir Jusko.

Istražili smo kako će biti iskorišten novac o kojem je govorio ministar. On će biti upotrijebljen za realizaciju ukupno četiri projekta u BiH, i to za izgradnju tri objekta na koridoru Vc, te za modernizaciju Luke u Brčkom.

Najskuplji od ovih projekata je izgradnja tunela Zenica na dionici Ponirak – Vraca na Koridoru Vc. Ukupna vrijednost izgradnje ovog tunela je 100 miliona eura, odnosno blizu 200 miliona KM. Od tog iznosa 84 miliona eura, odnosno nešto manje od 170 miliona maraka će biti kreditna sredstva, dok će EU obezbijediti 16 miliona eura, odnosno nešto više od 30 miliona KM bespovratnih grant sredstava.

Tunel Zenica će, kada bude izgrađen, spadati među najduže objekte ove vrste na cijelom Koridoru Vc, sa dužinom od oko 2,4 kilometra. Poređenja radi, Tunel 1. mart kod Zenice je dug 2,9 kilometara, a Tunel 25. novembar kod Tarčina 2,8 kilometara.

Drugi po vrijednosti projekat kojeg nam je odobrila Transportna zajednica je dionica između petlji Johovac i Rudanka na Koridoru Vc, na dijelu koji prolazi kroz RS. Vrijednost ove investicije je 96 miliona eura, osnosno oko 190 miliona maraka. Od ukupnog potrebnog iznosa 80,7 miliona eura, odnosno 160 miliona KM bit će obezbijeđeno putem kredita. Ostatak od 15,3 miliona eura, odnosno 30 miliona maraka osigurat će EU u obliku grant sredstava.

Dionica Johovac – Rudanka duga je 15 kilometara a posebno je značajna zbog toga što će preko nje Doboj biti povezan sa Koridorom Vc. Osim toga, preko petlje Rudanka Koridor Vc će biti povezan sa autoputom Banja Luka – Doboj i to će, zapravo, biti jedino mjesto dodira ove dvije bitne saobraćajnice.

Naredni po vrijednosti projekat za čiju će gradnju biti obezbijeđen novac zahvaljujući pristupanju Transportnoj zajednici je dionica Zenica – Donja Gračanica na Koridoru Vc. Njena vrijednost je nešto manja od 79 miliona eura, odnosno skoro 160 miliona KM. Od tog iznosa putem Transportne zajednice će biti obezbijeđeno 67 miliona eura, odnosno nešto više od 130 miliona KM kredita, a EU će na to dodati blizu 12 miliona eura, odnosno skoro 25 miliona maraka grant sredstava.

Dionica Zenica – Donja Gračanica je duga četiri kilometra i među zahtjevnijim je dionicama za gradnju. Na njoj će biti izgrađeno nekoliko objekata, te dva dunela, duga 300 metara i 400 metara. Također, na njoj će biti izgrađena i velika petlja, Zenica Sjever, preko koje će Koridor Vc biti spojen sa magistralnim putom M17, kao i sa novoizgrađenom glavnom gradskom magistralom u Zenici.

“Najjeftiniji“ od četiri projekta koja će biti finansirana pod okriljem Transportne zajednice je modernizacija Luke Brčko. Za ove namjene bit će obezbijeđeno nešto više od 13 miliona eura, odnosno oko 25 miliona maraka. Od tog iznosa, oko 20 miliona KM će biti kreditna sredstva, a ostatak će kao bespovratni novac obezbijediti EU.

Ovaj novac će biti investiran u izmještanje industrijskih kolosijeka iz centra grada koji u ovom trenutku koriste luka i drugi privredni subjekti, modernizaciju željezničkih kolosijeka u samoj luci, asfaltiranje i modernizaciju operativne obale i vertikalnog keja, modernizaciju pristupne ceste do luke i nabavku jedne nove dizalice većeg kapaciteta od postojećih.

Sva četiri projekta koji su pobrojani odobreni su na 4. Samitu zemalja zapadnog Balkana, koji je održan u Trstu, u julu ove godine. Na tom skupu BiH je kandidovala ukupno sedam projekata. Od tih sedam, na Samitu su odobrena četiri.

Vrijedi spomenuti i da su, osim spomenuta četiri za BiH, na Samitu odobrena samo još dva projekta za države u regionu i to po jedan za Makedoniju i Srbiju.

cenzura.ba
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com