Petak, 10.07.2020

Mejasa Dupanović “ČOVJEK TREBA PRIRODU, A NE, PRIRODA ČOVJEKA!”

UZ SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – 2020

TEMA : BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
2020. je kritična godina za obveze država u očuvanju i obnovi biološke raznolikosti

1972. Generalna skupština Ujedinjenih naroda uspostavila je prvi Svjetski dan zaštite okoliša kojim je obilježeno otvaranje Stockholmske konferencije o ljudskom okolišu . Još jedna rezolucija dovela je do stvaranja Programa UN-a za okoliš (UNEP) .

Svjetski dan zaštite okoliša, najveća globalna akcija za spas planete Zemlje. Učinite nešto konkretno i korisno i učite od svoje djece: sadite cvijeće, očistite dvorišta, pošumljavajte, pripremite otpad za reciklažu i pravilno ga odlažite na mjestu nastanka, štedite električnu energiju, ublažite globalno zagrijavanje planete Zemlje! Priroda se buni i to nam svakodnevno pokazuje. Ona može evoluirati kao i do sada, a čovjek??? Ako želiš opstati, poveži se sa prirodom i sačuvaj bogatstvo biodiverziteta na planeti Zemlji “ČOVJEK TREBA PRIRODU, A NE, PRIRODA ČOVJEKA!”

Cenzura.ba

cenzura.ba
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com