Subota, 30.05.2020

Stipendije Ministarstva boraca i RVI Vlade USK

U Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Vlade Unsko-sanskog kantona završene su rang liste za dodjelu stipendija ovog Ministarstva po prijavama pristiglim na konkurs za dodjelu stupendija.

Ukupno, uslove za dodjelu stipendije je ispunilo 980 studenata. Pravilnikom su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak dodjele stipendija studentima boračkih kategorija koji imaju prebivalište na području Unsko-sanskog kantona i u općinama Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska Kostajnica, a koji ne koriste stipendiju po drugom osnovu.

– Stipendija će se i ove godine dodjeljivati na osnovu konkursa. S tim što je ove godine utvrđen način kontinuiranog prava na stipendiju. Time smo ukinuli obavezu ponovnog dostavljanja sve dokumentacije za korisnike stipendija. Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju, prošle godine a koji su redovno upisali narednu godinu studija zadržali su pravo na stipendiju, odnosno ostvarili pravo na kontinuiranu stipendiju do završetka redovnog studija,sa potvrdom o upisu naredne godine. Takvih studenata je bilo 346, naglašava ministar za pitanja boraca i RVI Dževad Malkoč.

Ukupno, prošle godine Ministarstvo je dodijelilo 683 stipendije u iznosu od 700 KM. U okvirnom iznosu planiran je i grant za stipendije u Budžetu za ovu godinu. Prijava je bilo mnogo više. Ukupno 980 studenata iz boračkih populacija ispunilo je uvjete da postanu stipendisti. Kako je povećan broj prijava, u odnosu na prošlu godinu, ministar Malkoč informisao je premijera USK Huseina Rošića i članove Vlade da će biti potrebno osigurati veći iznos sredstava kako bi svi studenti dobili stipendije.

– Nažalost, više općina i gradova ukinulo je grantove za stipendije te je studentima ovo Ministarstvo jedina šansa da dobiju stipendiju. Stipendije dodjeljuju: Bosanska Krupa (144 stipendije), Sanski Most (36 stipendija) i Velika Kladuša ( 120 stipendija). Grantove za stipendije, obaviješteni smo zvanično, nemaju : Grad Bihać, Grad Cazin ni općine Bosanski Petrovac, Ključ, Bužim. Informisao sam premijera i članove Vlade i postoji saglasnost da se stipendije dodijele svim studentima. To znači da tražimo mogućnost preraspodjele sredstava sa drugih grantova između budžetskih korisnika kad će biti utvrđena i konačna odluka o visini sredstava i broju korisnika. Mi smo jedinstvenog stava da svi studenti dobiju stipendiju, pogotovo jer se radi o studentima iz boračkih populacija. Štednja se može provesti na mnogim stavkama, ali nikako na stipendijama iako smo, nažalost, bili svjedoci i takve prakse prije nekoliko godina. Naša je i zakonska i moralna obaveza da tim mladim ljudima pomognemo da se školuju, kaže ministar Malkoč.

Rang lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju bit će, od danas u 15:00 sati ( petak , 22. septembar) , istaknuta na oglasnoj tabli Ministarstva za pitanja boraca i RVI, u zgradi Ministarstva, u Bihaću.

cenzura.ba
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com