Petak, 29.05.2020

U BIHAĆU ODRŽANA 134. SJEDNICA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA

U BIHAĆU ODRŽANA 134. SJEDNICA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Cenzura.ba | vladausk.ba

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona.

Na prijedlog Damira Omerdića, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta razmatran je Nacrt Zakona o dopuni Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju, Naime, nastupanjem vanredne situacije na području Unsko-sanskog kantona Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta je, na osnovu Naredbe Kriznog štaba Unsko-sanskog kantona, donijelo Naredbu kojom je prekinut odgojno-obrazovni rad u svim osnovnim školama, srednjim školama, visokoškolskim institucijama i ustanovama za obrazovanje odraslih sa područja Unsko-sanskog kantona, te su zabranjena sva okupljanja u prostorijama obrazovnih ustanova, zbog čega je nastala potreba da se osigura održavanje nastavnog procesa izvan školskih ustanova u prilagođenom vremenu i trajanju, te je neophodno donijeti dopunu Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju.

Predloženom dopunom Zakona omogućava se održavanje nastave u vanrednim i drugim okolnostima u kojima ne postoji mogućnost održavanja nastave u standardnom obliku, obimu i mjestu izvođenja nastave. Zakon o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju ne predviđa mogućnost održavanja nastave na prilagođen način, u vanrednim situacijama, kad nije moguće provoditi nastavu u standardnom obliku, obimu i mjestu izvođenja nastave, što je trenutno slučaj zbog proglašenja stanja nesreće na području Federacije BiH. Dopunom Zakona bi se osigurala mogućnost da ministar obrazovanja prilagodi nastavni proces uslovima na terenu, odnosno da osigura nastavni proces u vanrednim i drugim okolnostima.

Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva, rada i socijalne politike obrazložila je Prijedlog Odluke o posebnom programu zdravstvene zaštite sa listom lijekova koji se odobravaju.

– Ministarstvo predlaže donošenje nove odluke jer postoji potreba da se dosadašnja dugogodišnja praksa odobravanja lijekova po posebnom odobrenju Komisije za liječenje van kantona i direktora Zavoda, učini transparetnom. Objavom ove odluke u Službenom glasniku USK, svi osiguranici na području Kantona bit će upoznati sa Listom, postupkom i načinom ostvarivanja prava na lijekove koji se nalaze na Listi po posebnom odobrenju. Konačni prijedlog odluke utvrdila je Komisija za lijekove Ministarstva zdravstva, kao i Zdravstveni savjet pri Ministarstvu, a u cilju transaparentnije, efikasnije i kontinuirane zdravstvene zaštite, kaže dr. Ćemalović.

Vlada Kantona razmatrala je danas i Informaciju MUP-a USK o stanju maloljetničke delikvencije na području Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu te Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2019. godinu.

cenzura.ba
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com