Petak, 10.07.2020

Uvezivanje staža radnicima: Uplaćeni milioni KM, predstoji ogroman posao

Jedan od bivših protesta radnika ispred nekadašnje zgrade Vlade FBiH FOTO: ARHIV

KTK Visoko, Fortuna Gračanica, Konjuh Živinice, Vitezit, Zrak, Željezara Zenica i mnoge druge firme samo su dio preduzeća čijim su radnicima, ili dijelu radnika koji su ispunili uvjete za penziju, Vlada FBiH i nadležno ministarstvo uplatili nedostajući radni staž.

Jedan od bivših protesta radnika ispred nekadašnje zgrade Vlade FBiH FOTO: ARHIV

Problem je to koji se “vuče” više od 20 godina i u FBiH je prema procjenama blizu 50.000 radnika sa neuvezanim stažom dok je za rješenje ovog problema potrebno više od milijarde KM. Vlada FBiH rješava probleme preduzeća u većinski državnom vlasništvu i tako je 2015. izdvojila 1,2 miliona KM za uvezivanje staža 74 radnika, 2016. godine 1,2 miliona KM za radnike Krivaje a u 2017. čak devet miliona KM za uvezivanje staža 602 radnika. U ovoj godini za Elektroprivredu BiH ZD RMU Zenica uvezan je staž za 44 uposlenika, a za Željezaru Zenica osigurane su otpremnine za 65 radnika u iznosu od 164.555 KM, a za 414 radnika neisplaćene plaće za radnike u 2017. godini u iznosu od 2.377.099 KM, te za 314 radnika stimulativne otpremnine 942.000 KM.

Sektor građevinarstva

Uprkos ovim sredstvima, rješavanje pitanja neuvezanog staža radnika u većinski državnim preduzećima problem je koji neće biti riješen dugi niz godina. Radnici mnogobrojnih firmi ne mogu otići u zasluženu penziju, a jedna od tih firmi je i Hidrogradnja. Predsjednik Sindikata građevinarstva Mahir Semić u razgovoru za Faktor ističe da je od svih firmi iz sektora građevinarstva, najveći problem sa radnicima Hidrogradnje.

– Imaju pasive, ali je teško naplatiti. Mi smo na zadnjoj sjednici glavnog odbora donijeli stav da sve što mognemo uraditi, da ćemo uraditi. Pošto kad firma ode u stečaj, onda više nema sindikata, radnici su na birou. Normalno da ćemo stati u njihovu zaštitu i da prava koja su ostvarili trebaju i naplatiti. Pratit ćemo šta treba potraživati. Sad imaju i presude koje su na sudu, radnici tuže i mi tu pomažemo. Kad dobiju presude putem advokatskih kancelarija onda to ostvare i idu dalje – kazao je Semić.

Na nedavno održanom sastanku predstavnika ove firme sa ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem, ministrom razvoja, poduzetništva i obrta Amirom Zukićem te ministrom za boračka pitanja Salkom Bukvarevićenm obećano je da će za radnike Hidrogradnje u ovoj godini biti izdvojeno 2 miliona KM. S obzirom na to da taj novac nije dovoljan za uvezivanja staža svih 272 radnika, novac će biti prvo uplaćivan radnicima koji najduže čekaju na penzioniranje.

Stanje u tekstilnom sektoru

Jedan od sektora pogođen problemom neuvezanog radnog staža je i tekstilna industrija. Predsjednik Sindikata tekstila Ramiz Omanović je u izjavi za Faktor istaknuo da “što se tiče problema neuvezanog staža, to su većinom firme u većinski državnom vlasništvu, ili su u tranziciji iz državnog u privatno vlasništvo kroz privatizaciju”.

– Dvije firme su još uvijek u većinski državnom vlasništvu, to su KTK Visoko i Borac Travnik. To se rješava sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije i Vladom FBiH. Radnici kada steknu uvjete za penziju, onda se njihov status riješi sa menadžmentom. Zadnji primjer je 29 radnika KTK koji su poslati u penziju, kao i 40-ak radnika iz Borca. Što se tiče ostalih firmi, tu je naprimjer problem oko Fortune. Vjerovatno znate da je tamo pokrenut stečaj i otkriven je kriminal. Imaju tu radnici problema u povezivanju staža, i nama su dostavili zahtjev za 17 radnika da pokušamo nešto preko Vlade FBiH uraditi i uvezati penziju. Tu smo naišli na odbijanje Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije da učestvuje u rješavanju situacije i uputili su nas na Vladu TK. Mi smo tražili da se uveže staž za 17 radnika pozivajući se na sredstva koja su izdvojena privatizacijom FDS-a i Bosnalijeka gdje je određen dio sredstava izdvojen od Vlade FBiH za uvezivanje staža. Dobili smo takvu odluku i ne znam šta će se dalje dešavati – kazao je Omanović.

Navodi i primjer firme Vitex Visoko koja je “odnedavno u stečaju. Tamo ima problema sa neuvezanim stažom i ima problem neuvezanog staža. Privatizacija je obavljena upisom javnih dionica”.

– Što se tiče ostalih firmi koje su privatizirane, one su poprilično čiste. Imali smo problema sa Aidom Tuzla, ali je to riješeno i uvezan je staž za 276 radnika Fabrike obuće Aida – kazao je Omanović.

Problemi u Konjuhu

Predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH Lejla Ćatić kazala je u izjavi za Faktor da što se tiče ovog sektora, najveći problem predstavlja “situacija s Konjuhom”.

– Situacija u Konjuhu je takva da smo u posljednjih mjesec tražili hitan sastanak sa premijerom Vlade TK, Poreznom upravom FBiH i drugim relevantnim institucijama u cilju iznalaženja rješenja za uvezivanje staža za nekih 70 radnika Konjuha. Oni su bili na birou za zapošljavanje jer su bili nezaposleni i jer je firma otišla u stečaj. Sada se te osobe odjavljuju sa biroa jer su s obzirom na godine staža stekli uvjete da odu u penziju, ali u penziju ne mogu otići zbog neuvezanog staža. Vidjela sam da je Vlada FBiH nedavno odobrila transfere prema ministarstvima u cilju uvezivanja staža radnicima koji ne mogu ostvariti pravo na penziju. Nadamo se skorom odgovoru od institucija kojima smo se obratili, i očekujemo podršku stečajnog upravnika jer je on bitan da pokrene ove aktivnosti i uveže staž – kazala je Ćatić.

Ističe i drugi aspekt ovog problema a to je da nadležne službe traže i plaćanje drugih doprinosa pored penzionog.

– Kad je Konjuh Živinice u pitanju, imate situaciju da je Porezna uprava FBiH stavila hipoteku na potraživanja koja bi mogla biti iskorištena da se plate doprinosi. Potrebno je da se oni razdvoje i da se izvrše uplate doprinosa samo za PIO a ne i ostale doprinose, samo da se uveže staž. To treba sistemski raditi sa institucijama i Poreznom upravom FBiH – zaključuje Ćatić.

Uvezivanje staža od 2012. do 2017.

U periodu od 2014. do 2017. godine, staž je uvezan ukupno za 791 radnika, a za što je utrošeno 12.397.701,92 KM. U 2018. godini za Elektroprivredu BiH ZD RMU Zenica uvezan je staž za 44 zaposlenika, a za Željezaru Zenica osigurana su sredstva za otpremnine za 65 penzionisanih radnika u iznosu od 164.555 KM, za 414 radnika neisplaćene plaće za 2017. godinu u iznosu od 2.377.099,25 KM, te za 314 radnika stimulativne otpremnine za šta je ukupno izdvojeno 942.000,00 KM.

U 2014.godini uvezan je staž za 115 radnka, a za što je izdvojeno 981.538,30 KM, a firme su KTK Visoko, Fortuna Gračanica, Konjuh Živinice, Krivaja u stečaju. U 2015.godini, uvezan je staž za 74 radnika, a za što je izdvojeno 1.200.000 KM, i to za radnike Željezara Zenica, Hidrogradnja Sarajevo, Zrak, Sarajevo, TRZ Hadžići, Binas Bugojno, IP Krivaja u stečaju Zavidovići. Za Krivaju u stečaju je izdvojeno u 2016. godini 1.200.000 KM, a u 2017. godini uvezan je staž za 602 radnika, za što je ukupno izdvojeno 9.016.163,62 KM i to za radnike TRZ Hadžići, Vitezit, Zrak, Pretis iz Vogošće, KTK Visoko, Željezara Zenica, Krivaja – Mobel u stečaju, privatni kapital, Helios Banovići, BNT Hidraulika u stečaju, privatni kapital, KTK Visoko, Borac Zenica, Konfekcija Borac, Unis Tools.

U ovoj godini za uvezivanje staža, otpremnine, izdvojeno je 6.081,513,47 KM.

Što se tiče perioda od 2012. do 2014. godine za uvezivanje staža 234 radnika izdvojeno je 2.768.522.84 KM, a riječ je o radnicima Hidrogradnje, KTK Visoko, Fortuna Gračanica, Željezare Ilijaš, Agrokomerca, Željezare Zenica.

cenzura.ba
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com