Četvrtak, 23.01.2020

VIDEO – BEZ JAVNIH NABAVKI I UGOVORA: Dom zdravlja Velika Kladuša potrošio 870.000 KM na građevinske radove

Za dvije godine uprava Doma zdravlja Velika Kladuša potrošila je više od 870.000 KM za građevinske radove i nabavku materijala. Putem direktnih sporazuma osam firmi dobilo je poslove. Za najveći dio potrošenog novca nije uopće proveden postupak javne nabavke, ne postoje ugovori sa izvođačima radova i ne može se sa sigurnošću utvrditi da li su plaćeni radovi na terenu i stvarno odrađeni

Piše: Azra Omerović

Od januara 2017. do marta 2019. godine Javna ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša potrošila je više od 870.000 KM na građevinske radove i materijal. Putem direktnog sporazuma poslove je dobilo sedam firmi sa područja Velike Kladuše- Sudo-luka, Veb d.o.o, MF d.o.o, BK-Kendić gradnja, H-Bošnjak, Kekić metali i Limotehna. Prema izvještaju privremenog Upravnog odbora Doma zdravlja većina radova nije bila predviđena Planom javnih nabavki niti su potpisani ugovori sa izvođačima radova. Nije vršen nadzor nad radovima,prenosi Žurnal.

-Da su zaključeni ugovori o isporuci materijala i izvršavanja građevinskih radova, lakše bi se mogao pratiti obim izvršenih radova i utrošenog materijala pa se ne bi javljale dileme da li su dva različita izvođača fakturisali iste građevinske radove, navedeno je u Izvještaju.

U 2018. godini Dom zdravlja Velika Kladuša isplatio je 243.482 KM firmi BK-Kendić gradnja za građevinske radove, materijal i čišćenje snijega.

Planom javnih nabavki bila je predviđena nabavka čišćenja snijega ali je posao podijeljen na dva tendera. Tender za čišćenje snijega vrijednosti 5.800 KM i tender za odvoženje snijega vrijednosti 3.340 KM. Ukupna vrijednost poslova 9.140 KM bez PDV-a. Oba tendera BK-Kendić gradnja je dobila direktnim sporazumima.

Pored toga, osam računa u vrijednosti 46.706 KM bez PDV-a plaćeno je ovoj firmi za izvođenje građevinskih radova od postavljanja kamena, štemanja betona, mašinskih iskopa, ugradnje betona, sanacije zaštopanih betonskih cijevi. Za ove poslove nije postojao ugovor niti odluka o pokretanju postupka javne nabavke.

Planom javnih nabavki za pripremne radove i asfaltiranje parking prostora bilo je predviđeno oko 12.000 KM. Za ove poslove BK-Kendić gradnji isplaćeno je više od 100.000 KM. Svaka faktura bila je na iznos ispod 6.000 KM bez PDV-a.

Izvor: zurnal.info

cenzura.ba
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com