Četvrtak, 23.01.2020

Za kolektivnu dženazu u Prijedoru spremni posmrtni ostaci 86 žrtava

Za kolektivnu dženazu koja će 20. jula ove godine biti klanjana u Vedrom polju u Hambarinama spremni su posmrtni ostaci 86 žrtava iz Prijedora i Kotor-Varoši.

Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti čiji su posmrtni ostaci uglavnom ekshumirani na Korićanskim stijenama.

Najmlađe žrtve koje će ove godine biti ukopane su mladići koji su u momentu kada su ubijeni imali svega 19 godina: Samir (Sadika) Garibović, Emir (Kemala) Đonlagić i Suad (Mehe) Kljajić. Suad će biti ukopan zajedno sa svojim ocem Mehom.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana ove godine je Bećir (Adema) Bešić, koji je rođen 1931. godine.

Ove godine konačni smiraj će naći otac i sin Elezović Hajrudin i Jasmin, braća Edin i Emir Elezović te Fahrudin Elezović.

Zajedno će ukopani biti i otac i sin Šerif i Zafir Bajrić te braća Zulić, Mirsad i Suad, braća Jakupović, Armin i Dedo, braća Grabić Mustafa i Vejsil, te braća Sivac, Nedžad i Edin.

Nakon kolektivne dženaze, posmrtni ostaci žrtava bit će ukopani u različitim mezarjima, a u skladu sa željama njihovih porodica. Najveći broj žrtava, 68 njih, će biti ukopan u šehidskom mezarju Kamičani, dok će ostali biti ukopani u šehidskim mezarjima Čarakovo, Hambarine, Bišćani, Skela, Rizvanovići te Šehidskom mezarju Dabovci u Kotor-Varoši.

Žrtve koje će ove godine biti ukopane nakon kolektivne dženaze u Prijedoru su:

1. Zulić (Latif) Nedžad (1970.)

2. Zulić (Uzeir) Mesud (1966.)

3. Balić (Selim) Jusuf (1951.)

4. Beriša (Smail) Razim (1964.)

5. Čolić (Muho) Hamdija (1961.)

6. Muretčehajić (Hase) Idriz (1958.)

7. Zulić (Alija) Mirsad (1961.)

8. Zulić (Alija) Suad (1965.)

9. Bajrić (Ramo) Šerif (1941.)

10. Bajrić (Šerif) Zafir (1971.)

11. Mujkanović (Redžep) Fahrudin (1963.)

12. Sivac (Ibrahim) Merzuk (1961.)

13. Šljivar (Halil) Omer (1963.)

14. Sikirić (Smail) Mesud (1966.)

15. Hodžić (Redžep) Rasim (1955.)

16. Mujkanović (Esad) Senad (1971.)

17. Grabić (Meho) Mustafa (1969.)

18. Grabić (Meho) Vejsil (1971.)

19. Bešić (Adem) Bećir (1931.)

20. Jezerkić (Avdaga) Ahmet (1952.)

21. Kahrimanović (Fehim) Dursum (1958.)

22. Bešić (Meho) Nihad (1971.)

23. Kešić (Hasan) Senad (1964.)

24. Blažević (Hamdija) Ahmet (1962.)

25. Garibović (Sadik) Samir (1973.)

26. Bašić (Muharem) Rasim (1941.)

27. Mehmedagić (Bećo) Ale (1951.)

28. Jakupović (Mustafa) Armin (1967.)

29. Jakupović (Mustafa) Dedo (1950.)

30. Trnjanin (Ibrahim) Zijad (1946.)

31. Bešić (Muhamed) Nihad (1966.)

32. Kahrimanović (Edhem) Almir (1963.)

33. Mrkalj (Omer) Himzo (1942.)

34. Salihović (Hilmo) Nedžad (1970.)

35. Kapetanović (Mustafa) Alija (1970.)

36. Ališić (Mehmed) Edin (1966.)

37. Turkanović (Hamdija) Suad (1960.)

38. Sivac (Munib) Nedžad (1971.)

39. Sivac (Munib) Edin (1966.)

40. Sivac (Šefik) Kasim (1968.)

41. Krivdić (Zijad) Muharem (1971.)

42. Fazlić (Refik) Almir (1960.)

43. Mujkanović (Murat) Fadil (1940.)

44. Bešić (Smajo) Nedžib (1954.)

45. Pervanić (Omer) Mesud (1956.)

46. Crnić (Derviš) Uzeir (1937.)

47. Tadžić (Ibrahim) Zijad (1953.)

48. Hegić (Avdo) Mesud (1955.)

49. Vehabović (Miralem) Mirsad (1966.)

50. Pervanić (Zaim) Mustafa (1942.)

51. Kuburaš (Ćazim) Sabahudin (1971.)

52. Elezović (Kasim) Fahrudin (1947.)

53. Elezović (Salih) Hajrudin (1947.)

54. Elezović (Hajrudin) Jasmin (1971.)

55. Elezović (Muharem) Emir (1970.)

56. Elezović (Muharem) Edin (1968.)

57. Medić (Hilmija) Šefik (1949.)

58. Muranović (Salih) Samir (1968.)

59. Garibović (Emin) Zuhdija (1966.)

60. Čejvan (Hasan) Alija (1950.)

61. Čejvan (Ibrahim) Zijad (1967.)

62. Mahmuljin (Arif) Ibrahim (1963.)

63. Garibović (Osman) Šefik (1957.)

64. Hrnić (Mumin) Harun (1967.)

65. Kulašić (Mustafa) Husein (1970.)

66. Muretčehajić (Jusuf) Edin (1971.)

67. Kadirić (Meho) Zuhdija (1959.)

68. Jaskić (Jasim) Fehret (1960.)

69. Kulašić (Omer) Abaz (1950.)

70. Krivdić (Mehmed) Nihad (1953.)

71. Đonlagić (Kemal) Emir (1973.)

72. Kljajić (Ahmet) Meho (1954.)

73. Kljajić (Meho) Suad (1973.)

74. Jakupović (Rešid) Ibrahim (1954.)

75. Oruč (Osman) Refik (1970.)

76. Gutić (Hasan) Mirsad (1968.)

77. Avdić (Sulejman) Rasim (1939.)

78. Bešić (Hamid) Zilhad (1941.)

79. Blažević (Sulejman) Šerif (1947.)

80. Softić (Edhem) Ekrem (1963.)

81. Blažević (Sejdo) Džemal (1970.)

82. Čolić (Đemal) Hasan (1971.)

83. Kararić (Emin) Zebir (1945.)

84. Kararić (Ahmet) Isak (1959.)

85. Šljivar (Imšir) Omer (1960.)

86. Blažević (Avdo) Elvir (1972.)

Izvor: Avaz.ba

cenzura.ba
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com