Bihać 

U toku je izmještanje ilegalnih migranata iz napuštene zgrade Doma penzionera.Akcija se provodi uz podršku nadležnih policijskih snaga.Podršku akciji dale su i službe Civilne zaštite Grada Bihaća koje će nakon pražnjenja objekta početi sa dezinfekcijom, deratizacijom i odvozom smeća iz objekta.Objekat će potom biti zatvoren fizičkim preprekama…

Cenzura.ba /grad Bihać

Odgovori