Nacionalni park “UNA” dobitnik nagrade “Zvijezda turizma BiH za 2020. godinu” u izboru Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH u kategoriji: Ozrganizacija za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga.Nastavljamo istrajno, predano i neumorno dalje u razvoju Nacionalnog parka “UNA”.#unanationalpark #unaland #zemljavodenihcarolija #unskismaragdi #privrednagospodarskakomorafbih

Odgovori