Aktivnosti NS FBiH

Odluke Prvostepene komisije za licenciranje NS FBiHU prostorijama Nogometnog saveza Federacije BiH danas (19.05.2021. godine) održana je sjednica Prvostepene komisije za licenciranje klubova u vanrednom postupku licenciranja klubova iz Druge lige Federacije BiH.

Na sjednici se odlučivalo o izdavanju licenci klubovima Druge lige Feedracije BiH grupa Centar, Sjever, Jug, Zapad 1 i Zapad 2 koji su aplicirali za učešće u takmičenju m:tel Prve lige Federacije BiH za takmičarsku sezonu 2021/2022.

U skladu sa prednje navedenim, donesene su sljedeće odluke:

Licencu za učešće u takmičenju m:tel Prve lige Federacije BiH za takmičarsku sezonu 2021/2022 dobili su sljedeći klubovi:

FK “Borac” Jelah, OFK “Gradina” Srebrenik i HNK “Tomislav” Tomislavgrad.

Licencu za učešće u takmičenju m:tel Prve lige Federacije BiH za takmičarsku sezonu 2021/2022 nisu dobili:

FK “Famos” Hrasnica, NK “Vitez” i NK “Podgrmeč” Sanski Most.U skladu sa odredbama pravilnika o licenciranju klubova NS FBiH , klubovi imaju pravo uložiti žalbu Drugostepenoj komisiji za licenciranje klubova NS/FS BiH u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluka Prvostepene komisije za licenciranje klubova NS FBiH.

Odgovori