KRANJE JE VRIJEME ZA HISTORIJSKU ISTINU O ETNOGENEZI BALKANSKIH NARODA(Izazivam i srpske i crnogorske i albanske i hrvatske historičare da dokažu da nisam u pravu)

Bojim se da je veći dio našeg naroda lahko zbuniti kada je u pitanju etnogeneza, odnosno historijski razvoj i porijeklo našeg naroda i pojedinih porodica i bratstava pojedinačno, čak i čitavih naroda.

Čim se pomene da neka, naprimjer, sandžačka bošnjačka porodica ili bratstvo vodi porijeklo od nekog plemena od kojeg vode porijeklo i neke porodice koje se danas izjašnjavaju kao Srbi, Crnogorci, Albanci i slično pripadnici tih naroda brže-bolje uskoče sa tezom i tvrdnjom, u smislu, pa eto vidite i sami da vodite porijeklo od nas, a mnogi Bošnjaci pred tom asimilatorskom i genetski i etnički imperijalistčkom izjavom se zbune i često ne znaju šta da im odgovore.

To je posljedica nekoliko faktora.
Prvo, to je posljedica višedecenijskog tendencioznog obrazovnog sistema i pristrasnih i asimilatorskih nastavnih programa i sadržaja, osobeno iz predmeta Historija, koji nema namjeru da učenicima realno i objektivno prikaže historijsku prošlost, već isključivo da postigne i opravda određene velikodržavne i asimilatorske ambicije iIi aspiracije. Nažalost na Balkanu školski sistemi su oduvjek bili produžena ruka državne i dnevne politike.

Drugo, dobar dio našeg naroda nema čitalačku i istraživačku naviku. Nakon završetka svog školovanja, bez obzira koji stepen obrazovanja da je u pitanju, značajan dio naših ljudi ništa ne čini na polju samoobrazovanja, jačanja svojih saznajnih i intelektualnih kapaciteta, obogaćivanju fonda činjenica sa kojim raspolaže.

Obrazovanje i samoobrazovanje su kontinuirani procesi i ne završavaju se sa dobijanjem bilo koje i kakve diplome.

Treće, navika da idemo linijom manjeg otpora, jer čini nam se da je tako lakše živjeti. Više smo navikli da drugima potvrđujemo, klimamo glavom i kad nisu u pravu, nego da se borimo sa sopstvenim argumentima i činjenicama. Kod nas se tokom decenija formirala ružna i pogubna navika da pristajemo na sve i da ničemu ne pružamo otpor, pa ni naučnom imperijalizmu, koji je produžena ruka dnevne politike nekih država i naroda.

Četvrto, čak i najvažnije, ne razmišljamo trezveno, analitički i razložno o historijskim procesima i kao posljedica toga, kapituliramo već pred jednim argumentom koji iznese druga strana.

Evo uzeću jedan primjer. Posljednji put sam pisao o plemenu Kuči. Kakve su bile reakcije čitalaca i mojih pratilaca vezane za taj tekst, na portalima.

Neki pripadnici srpskog i crnogorskog naroda su dočekali tekst kao priliku da ponove kako Kuči Bošnjaci potječu od srpskog ili crnogorskog naroda, koristeći činjenicu da pravoslavni Kuči se danas izjašnjavaju kao Srbi ili kao Crnogorci.

Neki pripadnici albanskog naroda su u tekstu našli argument da kažu, pa eto Bošnjaci Kuči su porijeklom od nas, zato što katolici Kuči se izjašnjavaju kao Albanci.

Ovo je zaista tragikomično. Da li se neko šali sa tako ozbiljnim pitanjem?
Znači pravoslavni Kuči, bez ikakve smetnje mogu da se izjašnjavaju kao Srbi ili Crnogorci, Kuči katolici mogu slobodno i bez ikakvih smetnji i prepreka da se izjašnjavaju kao Albanci, a samo muslimani Kuči ne mogu slobodno i bez smetnji da se izjašnjavaju kao Bošnjaci.

Pa jesu li oni normalni?

Jesu li svjesni šta pričaju i kako su im glupe i besmislene tvrdnje i težnje?
E sada će neki pametnjaković, čak i iz bošnjačkih redova koji živi u historijskim zabludama, da izađe sa tvrdnjom da su Kuči ilirsko pleme, pa samim tim da je to dovoljan dokaz da su porijeklom Albanci. Alahu Uzvišeni smiješne li argumentcije.
Pa ako su Kuči, Vasojevići, Drobnjaci, Bratonožići, Bjelopavlići, Rovčani, Piperi i druga brdska plemena ilirskog porijekla to nije nikakav dokaz da su oni apriori ili ekskluzivno Albanci, ili Crnogorci ili Srbi.

Pa pola balkanskih naroda u svojoj DNK ima ilirske gene. Najviše stanovnici BiH i Crne Gore, pa tek na trećem mjestu u tom pogledu su Albanci, što su naučna istraživanja dokazala.
Pa biti ilirskog porijekla ne znači biti isljučivo Albanac, Crnogorac, Bošnjak, Srbin itd.

Ilirsko porijeklo je DNK – genetska podloga više balkanskih naroda, a ne ekskluzivno i isključivo jednog naroda.
Svi Iliri nisu Albanci, a ni svi Albanci nisu Iliri. Svi smo mi u određenoj, većoj ili manjoj mjeri Iliri, ali nismo svi Albanci.

Stanovnici BiH, Crne Gore i Sandžaka u sebi imaju ogromnu količinu ilirskih gena,čak više nego albanski narod. Ali u Bosni i Hercegovini dominiraju tri naroda: Bošnjaci, Srbi i Hrvati, u Crnoj Gori dominiraju tri naroda: Crnogorci, Srbi i Bošnjaci, u Sandžaku dva naroda: Bošnjaci i Srbi i u manjoj mjeri Crnogorci i Albanci.

Ja nemam namjeru nikog da omalovažavam, niti bilo koga da negiram. Moja je namjera samo da historijska istina ispliva na površinu, i da Historija prestana da bude politička nauka, a da konačno postane društvena i ozbiljna nauka.
Namjera mi je da historičari postanu ozbiljni ljudi i naučnici, a ne kao do sada patološki lažovi i kleptomani tuđih historija i ličnosti.
Znam to je težak, trnovit i mukotrpan put. Jer oduvjek je bilo lakše lagati nego istinu govoriti.

Ali kad-tad istina potisne laž i falsifikate i izbije u prvi plan, kao jedina, neminovna i neprikosnovena.

Esad Rahić

Historijska karta ilirskih plemena

Odgovori