Unski samaragdiDanas smo u okviru obilježavanja manifestacije “17.maj – Dan rijeke Une” u suradnji sa JP NP “Una” upriličili zajednički obilazak Nacionalnog parka “Una” i prezentaciju realiziranih aktivnosti za članice i članove Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja Bihać i članove Udruge oboljelih pripadnika HVO Jednakost 92-95.#unskismaragdi #17maj #danrijekeune #una #unanationalpark #štrbačkibuk #unaland

Odgovori