Bosanski Petrovac,svečena sjednica opštine 



Danas je na svečanoj sjednici općinskog vijeća od strane nalelnika općine, između ostalih, dodjeljena zahvalnica za trenera Dukić Svetka Kalimera za dugogodisnji volonterski trenerski angažman u NK”Mladost1938″.



Također posthumno je zahvalnica dodjeljena i nasem rahmetli profesoru Edhemu Jaganjac za dugogodišnji angažman i afirmaciju sporta u Bosanskom Petrovcu, zahvalnica je preuzeo brat Tahir Jaganjcu.

Odgovori