Gradonačelnik grada Bihaća, gospodin Fazlić, ugostio je danas članice našeg udruženja “Hanume sa Une”.U cilju da promoviramo tradiciju i običaje ovog kraja, kulturološki i humanitarno djelujemo, kvalitetno očuvamo bošnjačku kulturu te na svaki nači podržimo žene našeg grada, oslonit ćemo se i na Grad Bihać te se gradonačelniku zahvaljujemo na obećanoj podršci.

Cenzura.ba/grad Bihać

Odgovori