Danas je u Gradskoj upravi potpisan Sporazum o saradnji između Vijeća mladih Grada Bihaća i Grada Bihaća.Sam Sporazum predstavlja opredjeljenje strana potpisnica da podržavani rad i razvoj omladinskog nevladinog sektora na području Bihaća uredi i formalno.Strane potpisnice usaglasile su se da uspostave saradnju na utvrđivanju i definiranju mjera i preporuka u vezi s mladima i omladinskim aktivnostima, na jačanju volonterizma među mladima, na izradi i provođenju politika i strategija koje promoviraju pozitivne trendove po mlade i koje doprinose poboljšanju statusa i položaja mladih, provođenju principa nediskriminacije, solidarnosi i etičnosti, te uključivanja mladih u procese donošenja odluka koje se tiču mladih na lokalnom i na višim nivoima vlasti.

Cenzura.ba/Grad Bihać

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *