PRIJEDORSKA BIJELA TRAKA
CRNJA JE OD SVAKOG MRAKA31. maja 1992. godine srpske vlasti u Prijedoru su naredile da se sve nesrpske kuće označe isticanjem bijelih zastava ili čaršafa, a stanovnici su pri izlasku iz kuće oko ruke morali imati bijelu traku. Na taj način su hiljade Bošnjaka i bosanskih Hrvata bile označene, a kasnije odvođene u logore i izložene mučenju, batinanju i silovanju i zvjerskim ubistvima.
Naredbu o obilježavanju nesrba i njihove imovine u Prijedoru izdao je Krizni štab te općine. Predsjednik štaba je bio Milomir Stakić, osuđen u Haškom tribunalu na 40 godina zatvora. Vlasti Republike Srpske su na ovom području oformile mrežu koncentracionih logora, među kojima su najzloglasniji bili: Omarska,Keraterm i Trnopolje.
Prijedor je grad koji ima 34 osuđena ratna zločinca, sa pravosnažnim presudama!
Realno se pretpostavlja da je u Prijedoru, u toku protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu, zvjerski UBIJENO preko 5000 nevinih žrtava! Do sada su IDENTIFICIRANA tijela od 3.173 ubijenih, od toga 256 žena i 102 djece. Broj NESTALIH (onih za kojima se još uvijek traga) je blizu 2500! Skoro 31.000 ljudi je bilo zatočena u koncentracionim logorima, dok je 53.000 ljudi protjerano.
Ove sumorne brojke svjedoče o razmjeri strahovitog stradanja (mahom) Bošnjaka i (dijelom) Hrvata od svojih komšija Srba – te neupitno potvrđuju da se u Prijedoru dogodio planski GENOCID.

Spisak ubijene prijedorske djece:

1. Alagić Sulejman, 17 godina
2. Ališić Anel, 15 godina
3. Ališić Muhamed, 17 godina
4. Bačić Elvisa, 11 godina
5. Bačić Ernest, 3 godine
6. Bačić Ferida, 13 godina
7. Bačić Jasmin, 8 godina
8. Bačić Nermin, 13 godina
9. Bačić Nermina, 6 godina
10. Bačić Sabahudin, 13 godina
11. Bačić Semir, 5 godina
12. Bačić Sudbin, 17 godina
13. Bačić Refika, 5 godina
14. Bačić Zikret, 16 godina
15. Bačić Zikreta, 10 godina
16. Bašić Maida, 12 godina
17. Bašić Enver, 15 godina
18. Behlić Aladin, 13 godina
19. Behlić Anel, 1 godina
20. Behlić Ermin, 16 godina
21. Behlić Senadin, 9 godina
22. Bešić Edin, 15 godina
23. Bešić Kemal, 15 godina
24. Blažević Suad, 17 godina
25. Brdar Emsud, 16 godina
26. Brdar Jasmin, 16 godina
27. Brdar Samir, 15 godina
28. Čaušević Edin, 16 godina
29. Čaušević Emir, 16 godina
30. Dedić Damir, 16 godina
31. Dedić Elvis, 17 godina
32. Dolić Vjekoslav, 16 godina
33. Duračak Džemal, 16 godina
34. Duratović Enes, 17 godina
35. Duratović Halid, 15 godina
36. Dženanović Ajdin, 8 godina
37. Dženanović Alen, 4 godine
38. Dženanović Idriz, 15 godina
39. Dženanović Maida, 17 godina
40. Đonlagić Fehim, 17 godina
41. Ejupović Edis, 17 godina
42. Forić Amir, 11 godina
43. Forić Mirsad, 17 godina
44. Habibović Almir, 17 godina
45. Hadžić Jasim, 17 godina
46. Hajrudin Jasmin, 17 godina
47. Harca Miroslav, 17 godina
48. Hegić Fahrudin, 16 godina
49. Hegić Fikret, 17 godina
50. Hodžić Alija, 17 godina
51. Hopovac Adis, 5 godina
52. Hopovac Ibrahim, 7 godina
53. Horozović Nermin, 11 godina
54. Horozović Nermina, 15 godina
55. Hrnić Zlata, 15 godina
56. Jakupović Armin, 14 godina
57. Kadić Dževdet, 17 godina
58. Kadić (Abdulah) Edin, 17 godina
59. Kadić (Dževad) Edin, 18 godina
60. Kadić Elvis, 15 godina
61. Kadirić Admir, 17 godina
62. Kadirić Fahrudin, 16 godina
63. Kadirić Nedžad, 16 godina
64. Kadirić Sanel, 14 godina
65. Kadirić Suad, 17 godina
66. Kaltak Almir, 16 godina
67. Karagić Amir, 15 godina
68. Karagić Jasmin, 15 godina
69. Karagić Samir, 17 godina
70. Karagić Elvir, 16 godina
71. Kenjar Muhamed, 10 godina
72. Mahmuljin Faruk, 17 godina
73. Mahmuljin Midhat, 16 godina
74. Marošlić Almir, 15 godina
75. Matanović Ervin, 16 godina
76. Matanović Goran, 14 godina
77. Matanović Zoran, 17 godina
78. Matanović Predrag, 17 godina
79. Mešić Elvedin, 17 godina
80. Mlinar Luka, 15 godina
81. Muhić Nedžad, 17 godina
82. Mulalić Emira, 5 godina
83. Pašić Sakib, 16 godina
84. Poljak Ilijaz, 17 godina
85. Pranjić Krešimir, 14 godina
86. Ramulić Kemal, 17 godina
87. Redžić Almir, 14 godina
88. Redžić Namir, 3 godine
89. Redžić Vahid, 8 godina
90. Rizvanović Elvis, 14 godina
91. Salihović Midhet, 15 godina
92. Selimović Elvir, 17 godina
93. Sječić Edin, 17 godina
94. Softić Velid, 3 mjeseca
95. Švraka Mirsad, 17 godina
96. Talundžić Almir, 17 godina
97. Tatarević Amir, 17 godina
98. Tukerić Stipo, 14 godina
99. Vojniković Sanel, 15 godina
100. Zulić Admir, 17 godina
101. Žerić Armin, 17 godina
102. Osmanović Muharem, 17 godina.
(Podaci predstavnika roditelja ubijene djece)

Odgovori