Edhem – Edo Duraković, šahovski sudija, funkcioner i izuzetan organizator se povlači iz zvaničnog šaha


U svojoj 70-oj godini, Edhem – Edo Duraković, jedan od največih BH šahovskih radnika napušta sve čelne funkcije u klubu i savezima, sve funkcije u organizaciji šaha u službenom dijelu, kao i suđenje u ŠS FBiH i ŠU BiH.

Odgovor Ede Durakovića na moje pitanje o razlogu napuštanja.

Napuštam sve čelne funkcije u klubu i savezima, sve funkcije u organizacijama šaha u službenom dijelu kao i suđenje u ŠS FBiH i BiH. Dakle, ostajem u šahu kao savjetnik, pomoć u radu, a mogu organizirat bilo šta u privatnoj režiji, gdje odgovaram samo sebi.

U sedamdesetim godinama svaki čovjek, pa tako i šahovski radnik gubi vid, sluh, pamćenje i pokret, sužava se moć zapažanja i sve to utiče na kreativnost u radu. Drugi razlog je zbog dijela ljudi u BiH, za koje smatram da su zalutali u šah i skloni su kritizerstvu i povredama dobrog. I treći razlog je što smatram da rukovodstvo ŠS Federacije BiH već duži niz godina ne pronalazi najbolji potez – putokaz ka uzlaznoj putanji uspjeha i što nikako da se ustroji i profunkcioniše ŠS BiH.

Još bi nešto rekao: “Naučio sam dobrih poteza kod organizacije od Milorada Gaćine, poteze marketinga od Nikodija Stojanovića, a sudijsko znanje i primjenu u praksi od Mirze Miralema, korištenje i uključivanje medija od Atića Bijadera”. Vrlo je važno što sam takođe naučio od pojedinih ljudi kako ne treba raditi u šahu.

Neizmjerno sam zahvalan mnogim šahistima, šahovskim radnicima i svima koji su podržali moj rad i aktivnosti u šahu. HVALA IM.

Odgovori