MUZEOTERAPIJA: Internacionalna kolonija skulptura „Ostrožac“Na inicijativu Republičkog fonda za unapredjenje kulturnih djelatnosti BiH i uz direktno angažiranje našega Muzeja(Tada pod nazivom Muzeja Prvog zasjedanja AVNOJ-a i Pounja), 1967. godine osnovana je Kolonija skulptora sa sjedištem u Bihaću. Dvije godine kasnije 1969. godine njzina se aktivnost premješta na prostore starog grada Ostrožac, s pridodavanjem imena riječi „Ostrožac“. Od osnivanja pa do danas, svake godine, u julu i avgustu, prvo na prostorima starog grada Babonića, Beširevića i Berksovih, a kasnije i na prostorima u Cazinu, pa u krugu hotela „Sedra“, Kolonija je okupljala istaknute umjetnike iz bivše Jugoslavije, kojima su se pridruživali i renomirani stvaraoci iz inozemstva.U okviru dosadašnje aktivnosti Kolonije stvoren je bogat fundus monumemntalnih skulptura, izradjenih u kamenu „bihacitu“. Tako je samo u okviru prvih 24 Kolonije(do 1990. godine) nastalo 97 skulptura(43 su postavljene u Velikom parku skulptura u starom gradu Ostrožac, na prostoru od oko 9.000 kvadratnih metara, 14 ih se nalazi u Malom parku skulptura u krugu Hotela „Sedra“, na prostoru od 450 kvadratna metra, dok ih je 37 razmješteno na javnim prostorima na području Cazina i Bihaća, te po jedna u Beogradz, Zenici i Bosanskom Petrovcu.Osim Kolonije skulptora, od 1989. Godine Kolonija je organizirala i simpšozije keramičara, te susrete studenata završnih godina akademija likovnih umjetnosti, čiji se izbor vršio na akdemijama, a rad odvijao pod stručnim nadzorom mentora. U vreemnu 1989-1990.- goidne, kad se djelatnost Kolonije finansirala putem Osnovne zajednice kulture Bihać, kolonija je programski postavljena kao društvena organizacija u oblasti kulture regionalnog značaja, a nakon ukidanja SIZ-ova, uvrštena je u popis organizacija čija se djelatnost finansira iz sredstava Republičkog javnog fonda za kulturu BiH, čime se inaugurirao njezin republički značaj.Od 1996. godine organizacija ove kolonije, koja je postala jedan od najvećih kulturnih brendova Unsko-sanskog kantona, odvij se u okviru JU „Kulturni centar“ Cazin. Juče, 02. juna 2021. godine je počela sa radom 54. Internacionalna kolonija skulptora „Ostrožac“. U ovogodišnjoj Koloniji učestvuju akademski kipari koji rade monumentalne skulpture u kamenu bihacitu iz Crne Gore, Slovenije i BiH: jelena Pavićević, Miha Pečar, Samir Sućeska i Vedran Kljuca. Uz njih, kao i ranijih godina, skulpture u terakoti, autohtonoj glini, rade naši lokalni umjetnici Ismet Kasumović i Nurija Ljubijankić. Prvi put od nastanka Kolonije postoji i zvanični suvenir ove manifestacije, nastao u umjetničkoj radionici „SerahatArt“, bračnog para Emrić iz Bužima.Fotografije sa Kolonije skulptora „Ostrožac“ 1969, i 1970. Godine.

Prilog pripremili: Maslak Nijazija, muzejski savjetnik
Midžić Davor, dokumentarista
Cenzura.ba

Odgovori