BOSANSKI VOJNIK – NAJBOLJI MEĐU ODABRANIMAPripadnik Oružanih snaga BiH je najbolji strani polaznik Pješadijske rodovske škole u Republici Turskoj, objavilo je na svom zvaničnom Facebook profilu Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH.

– Pripadnik Prvog pješadijskog bataljona Pete pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine potporučnik Tarik Tursunović dobio je priznanje kao najbolji strani polaznik usavršavanja na Pješadijskoj rodovskoj školi, koje se od 8. decembra 2020. do 28. maja 2021. godine realiziralo u Istanbulu, Republika Turska, navode.

Tarik Tursunović je pohađao školu Oružanih snaga Republike Turske sa još 650 oficira kao i 43 oficira iz Islamske Republike Afganistan, Albanije, Bosne i Hercegovine, Somalije i Turske Republike Sjeverni Kipar. Potporučnik Tursunović, navode iz Ministarstva odbrane BiH, školovanje je završio u skladu sa oficirskim standardima Oružanih snaga Turske sa ukupnim prosjekom uspješnosti od 93 posto.

Odgovori