Bihać, Ozimice ll

U toku noći pojedinci ili grupa oko Bloka 5 je otudžila više poklopaca sa šahta.To je na Ozmicima II do sada otudženo ukupno 11 poklopaca sa šahtova u skorije vrijeme …

Kažu da je poklopac težak na vagi, a to ako nečije dijete ili neka osoba upadne tim “hajducima” nije bitno.

Odgovori