Složno i odlučno zajedno u daljnjem razvoju Nacionalnog parka “Una”

Uključivanje mještana Kulen Vakufa i njihov doprinos u uređenju i stvaranju ljepšeg i kvalitetnijeg ambijenta u području Nacionalnog parka “Una” je sve više prisutan i za svaku pohvalu.Aktivnost osvjetljenja starog grada Ostrovica iznad Kulen Vakufa pokrenuo je mještanin Ahmed Handžić – Nuni uz podršku Nacionalnog parka “Una” i mještana Adnana Ade Bajbutovića, Dževada – Dade Šiljedića i Damira Kadića.

Prva dva reflektora sa solarnim panelima donirao je Ramo Begović iz Bihaća, a nabavku nova dva reflektora će osigurati Damir i Mustafa Bećiragić iz Kulen Vakufa.Zahvaljujemo se donatorima, pokretaču inicijative, kao i svim učesnicima u realizaciji prve faze projekta “Osvjetljavanja starog grada Ostrovica” .U narednom periodu nastavljamo sa osvjetljavanjem cijelog kompleksa ovog srednjovjekovnog starog grada.

Odgovori