REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UPVO USK -KRATAK IZVJEŠTAJ I ODLUKEPoštovani članovi,
Dana 13. juna održana je sjednica UO i redovna 11. Izvještajna skupština za period mart-2020-mart-2021.

U toku skupštine delegati su upoznati sa radom u proteklom periodu, pasivnošu Parlamenta u vezi izmjena Zakona (težište uskladjivanje) i drugih aktivnosti. Iakao je proteklu godinu obilježila pandemija COVID aktivnosti su se odvijale redovno jednom sedmično u kancelariji a ostale od kuće.

Usvojeni su podnešeni izvještaji i naredni planovi. te usvojene donešene Odluke potrebne za normalan rad UPVO.

POSEBNO SE ISTIČU DVIJE ODLUKE:
1.-Na temelju Odluke sa prehodne Skupštine od 13.marta 2020 godine o Ustavovljenju Fonda za povećanje JNP za slučaj smrti člana Usvojen je Pravilnik o fondu JNP.

Ukratko iz Pravilnika:
Fond je na dobrovoljnoj osnovi. Naime fond će se puniti dodatnim 3 (tri) marke tako da će član fonda potpisati drugu izjavu o obustavi članarine koja če ukupno iznositi 5. KM ( dvije za redovan rad i 3.- KM za akomuliranje u fondu. Izračun na bazi 5. godina.Akomulacija uplaćenih sredstava je ( 3.-x 12×5 jednako je 180.- KM)

Sredstva Fonda bila bi trajno na računu a posebno bi se vodila evidencija članova. Član fonda može akomulirana sredstva povući u iznosu akomulacije i u drugim slučajevima.(bolest i sl.) U slučaju smrti sredstva se isplaćuju u roku od 12 sati po zahtjevu člana ili porodice putem banke . Prvih 12 mjeseci akomulacije je nepovratan ali porodicu slijeduje dosadašnji iznos od 100,00 KM po sticanju uvjeta za isplatu.

U CILJU REALIZACIJE ove Odluke neophodno je ponedjeljkom od 09,00 do 12,00 u kancelariji popuniti i potpisati IZJAVU za obustavu članarine mjesečno od penzije i primiti druge informacije i upute.

2. Odluka je o praćenju Izgradnje Odjeljenja Muzeja 2. pješadijskog (rendžerskog) Puka OS u kasarni Adil VBešić. Muzej je posvećen jedinicama 5. korpusa. UPVO USK se pojavljuje u ulozi transfera sredstava koja će obezbjediti Ministartvo za pitanje boraca i RVI USK a namjenjena su za plaćanje; nabavaki materijala, opreme, usluga i intelektualnih usluga.

Nakon Skupštine upriličeno je Zajednički ručak i druženje. Svi prisutni su za druženje uplatili participaciju u iznosu od 15. KM a konačan izvještaj će biti prezentovan posebno.
S poštovanjem.
.

Odgovori