IN MEMORIAM
Mehmedalija Lilić
1945 – 2021Mehmedalija Lilić je rođen 1945. godine u selu Gođenju, opština Han-Pijesak. Osnovnu školu je završio u Han-Pijesku, gimnaziju u Vlasenici, a Prirodno-matematički fakultet, grupa hemija, u Beogradu.

Od 1969. godine radio je kao profesor hemije u gimnaziji u Han-Pijesku, Vlasenici i Bihaću. U zasluženu penziju je otišao 2006. godine.

Profesor Mehmedalija Lilić je svoj posao radio sa izuzetnim zadovoljstvom i ponosom. Svoje bogato iskustvo je krunisao pisanjem udžbenika hemije.
Autor je sljedećih udžbenika:
Hemija za sedmi razred osmogodišnje škole,
Hemija za osmi razred osmogodišnje škole,
Hemija za osmi razred devetogodišnje škole,
Hemija za prvi razred gimnazije,
Hemija za drugi razred gimnazije,
Hemija za treći razred gimnazije,
Hemija za četvrti razred gimnazije,
Hemija za prvi razred stručnih i tehničkih škola,
a na Zbirku zadataka iz hemije bio je posebno ponosan jer je kao student poželio i dao sebi zadatak da u svom radnom vijeku takvu vrstu Zbirke nekada napiše.

Bio je aktivan učesnik u formiranju i razvoju Unskih smaragda, kreator ekološke ideje, uspostavljanja ekološke javne misli i ekoloških standarda.

Cijeli svoj život posvetio je obrazovanju mladih, a veliki doprinos i podršku je dao svojim volonterskim angažmanom i savjetima u procesu uspostave i razvoja Nacionalnog parka “Una”.

Dragom i uvaženom profesoru hvala na svemu što nam je nesebično ostavio da se sjećamo njegovog života, a ne smrti. 🥀

Odgovori