Predstavljamo sportistu i sportskog radnika iz Cazina



Irfan Karabegović,rođen u Bihaću, nastanjen u Cazinu,po zanimanju dipl.pravnik.2010 g položio pravosudni ispit a 2014.g advokatski ispit u Sarajevu.



Penzionisan krajem 2014.g iz MUP-a USK-a.
Od marta mjeseca 2017.godine nalazi se na čelu Šahovskog saveza USK-a (predsjednik upravnog odbora) a od tada je član UO ŠS USK-a,  a zajedno sa g-dinom Duŕaković Edhemom su članovi ispred USK, na višim nivoima.



ŠS USK je krajem 2016.godine došao u nezavidnu poziciju. Naime prijetila je opasnost da se Savez ugasi, što bi bilo pogubno za šah na kantonu.



No međutim,nekolicina šahovski radnika i ljubitelja šaha od kojih možemo ovom prilikom navesti Abdić Husniju, Duŕaković Edhema i  Karabegović Irfana učinila je sve potrebno da Savez opstane.



Situacija je bila veoma složena, ranije rukovodstvo nije održavalo godišnje Skupštine, račun Saveza je bio blokiran, dugovi su se bili nagomilali.



Krajem 2016.g održana je Izborna Skupština Saveza na kojoj su izabrani članovi u organe udruženja.



Raniji predsjednik Saveza žalio se kantonalnom ministarstvu pravosuđa i uprave.

Nakon odluke po žalbi u martu 2017.g Irfan Karabegović je preuzeo Savez.

U svemu ovom određenu pozitivnu ulogu imalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a koje je posredovalo kod primo predaje Saveza između ranijeg i novoizabranog rukovodstva Saveza,to jest Irfana Karabegović i ranijeg predsjednika.

Od 2017.g stvari su krenule na bolje. Održana je sjednica UO Saveza u Bosanskom Petrovcu. Odbor je donio važne Odluke i Zaključke po kojima Savez od tog dana funkcioniše u punom smislu te riječi.

Svi dugovi ŠS USK a pŕema ŠS FBIH su izmireni.



Dug za zadnje 3 godine na ime registracije klubova i igrača USK kod ŠS FBiH za 2014,2015 i 2016 godine iznosio je 2000 KM.

Na prvoj sjednici UO SS FBiH na inicijativu Irfana Karabegović polovina tog duga otpisana je od strane UO ŠS FBiH.
Drugu polovinu su izmirili tokom 2018.g.



Registracija klubova i igrača iz USK kod ŠS USK na godišnjem nivou iznosi 500 KM.
Od preuzimanja Saveza ovu obavezu kao UO redovno ispunjavaju.


ŠS USK radi po unaprijed donesenom Planu i programu rada za tekuću godinu.Redovno realizira zacrtane projekte a projekti se većinom odnose na takmičenja i prvenstva djece školskog a u izuzetnim slučajevima i predškolskog uzrasta.

Od 2017.g redovno održavaju Skupštine, Skupštini se podnosi Izvještaj o radu sa financijskim izvještajem i sve funkcionira u skladu sa Zakonom o udruženjima i donacijama građana.



ŠS USK ima 7 članica,to su ŠK Bihać, ŠK Cazin, ŠK Bužim, ŠK.V.Kladusa,ŠK B.Petrovac, ŠKS.Most i ŠK Ljiljan iz Cazina.
Savèz redovno organizuje kako turnire za mlade,tako i seniorske šahovske turnire.
ŠS USK je iz svojih skromnih sredstava uspio kupiti i određeni broj šahovskih rekvizita(šahova i šahovskih satova).

Cilj nam je da šah postane izborni predmet u osnovnim školama USK,kao što je to postao u ZE-DO kantonu.



Dakle,Savez bi se ugasio 2017 godine da svoj trud, rad i sredstva nisu uložili Irfan Karabegovič ,Duŕakovic Edhem i sekretar Saveza Abdić Husnija.Zasluge ima takođe i Sportski savez kantona.



Licencirani je  državni arbitar u šahu.

Za suđenje u Bihaću delegirao ga je UO ŠS FBiH.

Nastupa u Prvoj B ligi FBiH za ŠK Ljiljan iz Cazina.Ove godine igraju u Mostaru krajem augusta.

Cenzura.ba/Suad Balić 

Odgovori