SPORTSKI SAVEZ UNSKO SANSKOG KANTONA


Radna grupa za izradu Strategije sporta 2021-2027 održala sastanak sa Sportskim savezima općina USK


U organizaciji Sportskog saveza Unsko sanskog kantona, danas (četvrtak) je u Bihaću održan četvrti po redu radni sastanak, grupe za izradu strategije razvoja sporta 2021-2027 godina. Radna grupa koju čine Nijaz Skender, Naim Ćeleš, Natalija Kurtović (profesori na Pedagoškom fakultetu), Albijana Trnavci (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK), Emir Dautović i Elvis Felić (Sportski savez USK) danas su održali radni sastanak sa predstavnicima Sportskih saveza gradova/općina USK na kojem su izneseni prijedlozi Saveza, te se željelo vidjeti kakva su stanja u općinama/gradovima u zadnjih nekoliko godina po pitanju financija, infrastrukture, zdravstvene zaštite, te ostalih pitanja koja bi se mogla ugraditi u strategiju razvoja sporta USK za period 2021-2027. Sportskim savezima poslani su upitnici koji sadržavaju sve relevantne informacije za iradu strategije, koja bi trebala biti ključni dokument na kojem će se temeljiti razvoj sporta USK u narednim godinama. Strategija razvoja sporta prema riječima prisutnih treba biti realna i provodljiva, a ista bi trebala biti realizirana u narednih šest mjeseci.

Odgovori