SASTANAK POVODOM IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA FEDERACIJE BIH 2021 – 2027 📈Federalno ministarstvo okoliša i turizma u suradnji sa Privrednom komorom
FBiH uz podršku USAID Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam), organizirali su uvodni sastanak kojim su najavili početak procesa izrade Strategije razvoja turizma Federacije BiH za 2021-2027.

Cilj je definiranje novog pristupa izradi Strategije u skladu s promjenama i potrebama tržišta, kao i većom uključenošću kantona i privatnog sektora.

Premijer FBiH, Fadil Novalić, je istakao da turizam može postati najutjecajniji sektor za našu privredu, dok je federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo predstavila planirane korake za predstojeće aktivnosti i s predstavnicima kantona tokom panel diskusije razgovarala o najvažnijim razvojnim prioritetima za održivi turizam. Marko Šantić, predsjednik Privredne Komore FBiH, naglasio je da u razvoju turizma u FBiH i izradi strategije ključnu ulogu igra javno-privatno partnerstvo.Na poziv organizatora direktor Nacionalnog parka “Una” Amarildo Mulić prisustvovao je inicijalnom sastanku, a u narednom periodu kroz proces izrade Strategije razvoja turizma Federacije BiH 2021 – 2027 će dati svoj

doprinos u cilju zajedničkog definisanja vizije, misije i strateških ciljeva budućeg održivog razvoja turizma Federacije BiH, te boljeg pozicioniranja turizma na listu prioriteta u našoj državi i raditi na njegovom održivom razvoju.

#usainbih
#usaidbih
#FMOiT
#unanationalpark
#NacionalniparkUna
#održiviturizam

Odgovori