Dana 11. jula 2020. godine, navršilo se šesnaest godina od smrti ratnog komandanta 511.slavne bbr, brigadnog generala Vojske Federacije BiH Mirsada Sedića.General Mirsad Sedić rođen je 4. januara 1956. godine u Arapuši, općina Bosanska Krupa. Vojnu gimnaziju završio je u Mostaru a Vojno – tehničku vazduhoplovnu akademiju 1977. godine u Sarajevu. Početkom 1992. godine uključio se u odbrambeno-oslobodilačke jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine.

U vrijeme rata bio je zamjenik komandanta 5. korpusa i sa te je funkcije, po vlastitoj odluci, došao na čelo komande 511. slavne nakon pogibije komandanta Mirsada Crnkića.

Sjećamo se i sad riječi generala Mirsada Sedića od 17. septembra 1995. godine iz slobodnog grada Bosanska Krupa „ da je 511. slavna brigada u sadejstvu sa jedinicama 505. viteške i 503. slavne brigade, nakon 1244 ratna dana oslobodila grad Bosansku Krupu i time izvršila svoj vojnički, ljudski i historijski zadatak i vratila se kući.“

General Mirsad Sedić odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima 1998.godine kao pripadnik Zajedničke komande Vojske Federacije BiH i ratnim priznanjem značkom „ Zlatni ljiljan “ 1996. godine, kao pripadnik 511. slavne brdske brigade.

Posthumno, 2004. godine, generalu Mirsadu Sediću, dodijeljeno je najviše općinsko priznanje Plaketa „17.septembar“ za izuzetan doprinos u oslobađanju općine Bosanska Krupa, značajan doprinos u razvoju općine u postratnom periodu te značajan doprinos u ustrojstvu jedinstvenih Oružanih snaga u BiH.

Smrt ga je zatekla kao penzionisanog generala Vojske Federacije BiH a njegov mezar je u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.

Općinsko vijeće Bosanska Krupa je donijelo Odluku o dopuni odluke o utvrđivanju značajnih datuma za općinu Bosanska Krupa kojom je 11.juli – Dan obilježavanja godišnjice smrti ratnog komandanta 511. slavne brdske brigade generala Mirsada Sedića, utvrdilo kao značajan datum za općinu Bosanska Krupa.

Odgovori