“DAN BIHAĆKI BRIGADA”
19.07.1992.- 19.07. 2021.Formiranje 501. i 502. brigade bilo je od ključnog značaja za odbranu stanovništva i teritorije tadašnje Općine Bihać i Bihaćkog okruga.Njihovo osnivanje doprinijelo je i ubrzanom formiranju drugih brigada na ovom području. Ovih dana, prigodnim manifestacijama evocirane su uspomene na tadašnja vremena i na vrijednost borbe koju treba sačuvati od zaborava.

Svim pripadnicima ovih brigada čestitam njihov dan, a svima koji su položili svoje živote za odbranu BiH neka je vječni rahmet i hvala.

Njihova borba i žrtva nikada ne smiju biti zaboravljeni.

Odgovori