OTVORENJE STALNIH MUZEJSKIH POSTAVKI VRHOVNI ŠTAB NOV i POJ U VRIJEME BIHAĆKE REPUBLIKE I SPOMEN SOBE 8. KRAJIŠKE NOU BRIGADEČetvrtak, 22.7.2021. godine u 20h u prostorijama JU Muzeja Unsko-sanskog kantona u zgradi Kloster.

Stalna muzejska postavka Vrhovni štab NOV i POJ u vrijeme Bihaćke republike u idejno-historijskom konceptu predstavlja nastavak Stalne muzejske postavke Prvog zasjedanja AVNOJ-a, s tim da prvonavedena u svom konstruktu naglasak stavlja na vojni aspekt djelovanja za vrijeme trajanja Bihaćke republike. S tim u vezi, s ovom izložbom zaokružen je cjelokupan historijski proces, politički i vojni, odnosno zbivanja koja su trajala 88 dana, krajem 1942. i početkom 1943. godine. Izložba se prostire na skoro 70 metara hodne linije s bogatim tematsko-ekspozicionim elementima. Tako se pored brojnih fotografija, historijskih mapa, citata, može vidjeti i veći broj umjetničkih djela najistaknutijih bosanskohercegovačkih slikara među kojima se ističu Ismet Mujezinović, Mersad Berber, Đorđe Andrejević Kun i Ahmet Ibukić.

U konačnici najsadržajniji dio navedene izložbe je i druga stalna postavka, Spomen soba 8. krajiške NOU brigade koja se prostire na skoro 80 kvadratnih metara. Spomen soba u svome idejno-historijskom konceptu prati razvojnu liniju osnivanja i ratni put 8. krajiške brigade. Najvrjedniji dio ovog dijela postavke predstavlja veliki broj trodimenzionalnih eksponata koji evociraju uspomene na neke od najistaknutijih ličnosti Bihaćke krajine iz tog vremena,kao što su Hamdija Omanović, narodni heroj Avdo Ćuk, Ibrahim Mržljak – Mali, Mahmut Ibrahimpašić i drugi. Na momente, dominantna retro karakter ove stalne muzejske postavke, podsjeća na socijalistički tip izložbe što je u konačnici i bio cilj autora u pokušaju da sjedini elemente ambijenta i idejno-historijskog koncepta.

Autor izložbe: Dino Dupanović, kustos historičar

Otvor izložbe je u četvrtak 22.7.2021. godine u 20h u prostorijama Muzeja Unsko-sanskog kantona u zgradi Klostera.

Odgovori