IZLOŽBA DINE DUPANOVIĆA U BIHAĆKOM MUZEJUU Muzeju Unsko-sanskog kantona otvorene su dvije stalne muzejske postavke autora Dine Dupanovića, historičara i kustosa Muzeja. Stalna postavka Muzeja USK i ranije je privlačila pažnju posjetilaca. Sada, kada je upotpunjena novim eksponatima, nema sumnje da će interes biti veći.Radi se o spomen sobi Osme krajiške brigade i Vrhovnog štaba u vrijeme Bihaćke republike. Radi se o projektu na kojem je rađeno godinu dana i koji je konačno otvoren za javnost.Muzejska postavka o boravku Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske u Bihaću i partizanskih odreda Jugoslavije u vrijeme Bihaćke republike u idejno-historijskom konceptu predstavlja dio stalne muzejske postavke Prvog zasjedanja AVNOJ-a. Spomen soba Osme krajiške brigade, kako je pojašnjeno, naglasak stavlja na vojni aspekt djelovanja za vrijeme trajanja Bihaćke republike.Spomen soba je otvorena početkom devedestih, uoči posljednjeg rata, a potom je dijelom uništena. Sada je oživljena zahvaljujući entuzijazmu uposlenika Muzeja koji su na ovaj način željeli na jedno mjesto postaviti političku i vojnu priču koja tretira zbivanja koja su trajala 88 dana s kraja 1942. i početka 1943. godine.Pored brojnih fotografija, historijskih mapa, citata, na izložbi se može vidjeti i veći broj umjetničkih djela najistaknutijih bosanskohercegovačkih slikara poput Ismeta Mujezinovića, Mersada Berbera, Đorđa Andrejevića Kunaa i Ahmet Ibukića.Autor: RTV USK |Cenzura.ba

Odgovori