DŽAFER (Ejub) ALIBEGOVIĆ
1950 – 2021

Rođen u Bihaću 02.12.1950. godine godine, osnovnu školu i zanat završio je u Bihaću, da bi kroz rad nastavio svoje školovanje u školi radnika u privredi smjer Organizacija rada, gdje je do agresije na BiH bio na radnom mjestu poslovođe u fabrici Krajinametal u Bihaću.
Od djetinjstva mu je nogomet bio više od hobija pa je prošavši sve kategorije igrača u FK Omladinac Pokoj sportsku karijeru završio kao trener FK Grabež.
Od samog početka agresije na BiH, aktivno se uključuje u
teritorijalnu odbranu kao k-dir čete, a nakon formiranja brigada i 5.Korpusa Armije BiH, ulazi u sastav 502.Vbbr, gdje je obnašao dužnost komandira čete i komadanta bataljona.
Dana 26.11.1994. godine na izvršenju borbenog zadatka u rejonu Zavalja biva teško ranjen, te je nakon dugotrajnog liječenja kao 100% RVI dočekao kraj rata.
Za borbene zasluge više puta je pohvaljivan i nagrađivan, a naručito je priznanje dobio od General štaba Armije BiH za nesebičan doprinos u odbrani BiH.

Sportista u duši i kao invalidna osoba nastavio je i dugo godina vrlo uspješno vodio malonogometnu ekipu saveza za sport i rekreaciju invalida Bihaća i USK sa kojima je redovno osvajao pehare i medelje kao pobjednik na kantonalnom, federalnom i državnom nivou.

Njegovo uključivanje u rad Organizacije ratnih vojnih invalida Bihaća je od samog početka donijelo sistematičnost, ekonomičnost i nada sve ljudskost u radu sa ovom populacijom, te ga svi sjećamo kao čovjeka koji je pored pomoći, uvijek imao vremena i toplu riječ za svakoga od nas.
Kao dugogodišnji predsjednik Organizacije RVI grada Bihaća jedan je od najzaslužnijih što važimo za jednu od najbolje organiziranih boračkih organizacija a što je prepoznato od strane gradske uprave grada Bihaća koja nam je 2014. Godina dodijelila Plaketu općine Bihać. Kao član Predsjedništva kantonalnog saveza RVI USK,i na različitim funkcijama u Federalnom savezu RVI, neprestano je radio na poboljšanju statusa RVI ali i svih pripadnika boračkih populacija.
Njegova društvena povezanost je doprinijela povezivanju sa RVI Donji Vakuf i HVIDR-a Plitvička Jezera ali i mnogim drugim društvenim subjektima u lokalnoj zajednici i šire.

Inn lillahi ve inna ilejhi radzi’un.

Odgovori