Danas u prostorijama Saveza uspješno održana 54.sjednicu Upravnog odbora Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini.

Sjednica je bez prekida trajala skoro 6 sati i bila u punom sastavu, a proširena je za prisustvo predsjednice Nadzornog odbora i predsjednika Skupštine Saveza.

Razmatrano je 15 tačaka dnevnog reda i doneseni bitni zaključci i odluke za budući rad Saveza i njegovih članica sa područja cijele Bosne i Hercegovine.

Pružena je konkretna podrška aktivnim organizacijama članicama na terenu, te informisan UO o predstojećim aktivnostima Saveza logoraša u Bosni I Hercegovini…!
Savez ide dalje…!!!

Odgovori