Ramzija Kanurić-Oraščanin

CIJENJENI PRIJTELJI

“Sa posebnom čašću, zadovoljstvom i ponosom primila sam vijest Instituta za istraživanje genocida, Kanada (IGK), koju dijelim sa Vama: “Danas ste primljeni u naš Internacionalni ekspertni tim. To je savjetodavna dužnost predviđena za istaknute borce za istinu, pravdu i ljudska prava i slobode.”

Institut za istraživanje genocida, Kanada (IGK) je javna ustanova koja se bavi istraživanjem zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda međunarodnog prava sa historijskog, pravnog, sociološkog, kriminološkog, ekonomskog, demografakog, psihološkog, politikološkog, kulturološkog, medicinskog, ekološkog i drugih aspekata od značaja za cjelovito naučno istraživanje zločina.


Ubijeđena sam, da ću svojim već stečenim iskustvom na polju dokumentarne književnosti o počinjenom genocidu na prostoru Bosne i Hercegovine, pridonijeti još uspješnijem radu ovog uglednog instituta!”

Odgovori