OPERACUA SANA 95, NEDOVRŠENA POBJEDA

Oslobađanje Bosanskog Petrovca zatim Ključa i Sanskog Mosta.

Nakon temeljnih priprema, operacija “SANA 95″započela je 13. septembra 1995 god. tačno u 6 sati. Već u 6.30 h neprijateljska linija odbrane probijena je na nekoliko mjesta.

Iza ponoći, tačnije u 1.10 h jedinice 502. viteške brdske
brigade ušle su u Bosanski Petrovac, a nastavak dana iskorišten je za čišćenje terena i zarobljavanje razbijenih neprijateljskih snaga. U Bosanskom Petrovcu zaplijenjene su velike količine naoružanja, municije, artiljerijskih oruđa, materijalno-tehničkih sredstava, ratne tehnike i opreme.

Nakon kraćeg odmora, 16.septembra preneseno je naređenje komandanta Petog
korpusa generala Atifa Dudakovića da se
forsiranim maršom krene prema Ključu.
Jedinice su motornim vozilima u marševskoj
koloni upućene ka Ključu. Prema tom gradu
krenuli su i pripadnici 510. oslobodilačke
brigade koji su vodili uspješne borbe na pravcu Begova Glava Veliki Ljutoč – Dubovsko Vrtoče -Bosanski Petrovac.

Nakon žestokih borbi na Laništu, u Velagićima i u Pudinom Hanu oko 21.00 sati jedinice 501. i
510. brdske brigade pobjedonosno ulaze u
Ključ. Vremena za slavlje nije bilo, već narednog dana u prvim jutarnjim satima 510. slavna brdska brigada u borbenom poretku kreće ka Sanskom Mostu. U donjim Ramićima razbijena je četnička Zvornička brigada, a žestoke borbe vođene su i u rejonu Krasulja, a nakon njihovog oslobođanja na red je došlo i Vrhpolje. Ključko – Sanski borci pobjedonosno su se vraćali u svoj zavičaj. Sanski Most je bio tu, tik pred njima.

Nešto prije doalska naših snaga u rejon Vrhpolja, neprijatelj je uspio minirati most u
Vrhpolju i time usporiti napredovanje jedinica
Petog korpusa. U završnim pripremama za operaciju «Sana 95» general Alagić je bio jedan od članova tima koji su usaglašavali borbena sadejstva sa dijelovima Hrvatske vojske i HVO.


Period od 18.septembra do 10. septembra karakterističan je po tome da su četnicke snage svim raspoloživim ljudstvom uz angažiranje artiljerije i oklopno-mehaniziranih snaga pokušavali cijelo vrijeme zaustaviti nadiranje jedinica Armije RBiH.

Skupa sadejstvujući jedinice 502. viteške brdske brigade, Prve Gardijske i 510. oslobodilačke su 9. septembra žestoko udarile pravcem Banjci – Smajino Brdo Donji Dabar – Sanski Most. Ofanzivna djelovanja odvijala su se prema planu i nepretelj je bio prinuđen na povlačenje, a naše jedinice pristupile su završnim fazama oslobođenja grada i gonjenja neprijetelja čije su se snage povlačile u neredu. Veliki udio u ovom napredovanju nasih snaga dali su artiljerci Petog korpusa.

Bježeći od Armije BiH koja je nadirala prema
Sanskom Mostu, četnici su minirali most na
rijeci Sani između Tomine i Vrhpolja nebili ih
tako zaustavili u silovitom napredovanju. To im nije uspjelo.Neprekidno vodeći borbe, uveče 9. septembra
oko 23.30 h dijelovi 502. viteške brdske brigade i BVP-a Petog korpusa prešli su most na rijeci Sani i ušli u centar grada. Nepretelj je još pružao žestok otpor iz gradske pošte, međutim ne zadugo. Neposredno nakon oslobođanja grada, iz drugih pravaca, vodeći neprekidne borbe, pristižu i drugi dijelovi jedinica iz sastava Petog i Sedmog korpusa Armije RBiH. Obavještajni podaci govorili su da su stvorene izvanredne predpostavke za oslobađanje Bosanskog Novog, Prijedora, Bosanske Gradiške, Bosanske Kostajnice i Banja Luke. Dejtonski mirovni sporazum spasio je agresorske snage od konačnog poraza.

Tekst Portal historija BiH

Odgovori