” Ljiljani će zlatni cvati i ljubiće zelene ti oči “

Čestitam Dan oslobođenja Bosanske Krupe
Poseban selam porodicama šehida,poginulih boraca i našim invalidima…

“Selam svim Krupljanima i svim građanima Bosne i Hercegovine iz slobodnog grada Bosanska Krupa. Naime, danas poslije 1244 dana, danas je 1245-ti dan okupacije Bosanske Krupe, jedinice 511.slavne i ostale brigade 5.Korpusa su oslobodile Bosansku Krupu“ 17.09.1995 g

Brigadir Mirsad Sedić

Odgovori