🟢 Žene AK Partije i SDA na tribini: “Žena stub porodice i pokretač društva”

✅ Tursku delegaciju predvodila je predsjednica Žena AK Partije Istanbul Rabia Ilhan, a na tribini su se obratile i potpredsjednica Kantonalnog odbora SDA Sarajevo Sebija Izetbegović, potpredsjednica SDA Melika Mahmutbegović, te predsjednica organizacije Žene SDA Kenela Zuko.

❗️Na tribini je naglašena tradicionalna nezamjenjiva uloga žene kao majke i stuba porodice koja i dalje odolijeva svim izazovima modernoga doba. Istaknuto je da je tek jedan od tih izazova i lažna dihotomna dilema koja ulogu žene vidi u oprečnom društvenom i profesionalnom angažmanu.

✅ Ženska i majčinska emocija za odgovornu savremenu ženu nisu prepreka, već dodatna motivacija i snaga za sudjelovanje i upravljanje procesima u društvu te o tome svjedoči i njihova masovna uključenost u društvene i političke aktivnosti, u akademski i kulturni život.

❗️Sve ovo potvrđuje i niz primjera žena koje su istodobno sačuvali čvrste temelje porodice, kao i danas najvažnije ćelije ljudskoga društva, ali i postigle vrhunske rezultate u struci i u upravljačkim strukturama.

Odgovori