GRADONAČELNIK BIHAĆA ŠUHRET FAZLIĆ UGOSTIO RUKOVODSTVO ANUBIH

Šuhret Fazlić gradonačelnik Bihaća primio je danas predsjednika Akademije nauka i umjetnosti BiH akademika Murisa Čičića i njegove saradnike sa kojima je razgovarao o aktivnoj saradnji na određenim projektima…

Tema sastanka odnosila se na aktivnu saradnju u oblasti naučno-istraživačkih projekata od interesa za grad Bihać.

Tokom susreta gradonačelnik Fazlić dao je punu podršku ANUBiH kao najprestižnijoj instituciji iz oblasti nauke i umjetnosti BIH koja daje ogromni doprinos cjelokupnom razvoju nauke i umjetnosti ali i općenito razvoju BiH.

Inače, ANUBiH obilježava 70 godina rada tokom kojih je urađeno mnoštvo istraživanja i napisana brojna djela. Od osnivanja do danas ova institucija je multietnička a čini je čak 45 uglednih bh. akademika.

Autor: RTV USK | Cenzura.ba|

Odgovori