Današnju smo akciju inspirisanu likom i djelom čuvara rijeke Une i inicijativom za uspostavu šetnice Boška Marjanovića zahvaljujući njegovoj supruzi, prijateljima, ali i drugim čuvarima rijeke Une, učinili edukativnom i vrlo inspirativnom! 👏

Sadnju smo nakon upoznavanja sa likom i djelom Boška Marjanovića započeli na Stensu zajedno sa Unskim smaragdima i drugim dragim prijateljima_cama ovog projekta kojeg zajedno implementiraju Turisitčka zajednica Grada Bihaća, IPSIA BIH i Caritas Ambrosiana. Druga tačka/sekvenca sadnje jablana i japanske trešnje je bila Midžića mahala. 🌳

Fotografije definitivno govore za sebe, ali bismo mi ipak unijeli nekoliko nama važnih pojmoma o kojima smo danas mogli da dodatno promišljamo zajedno sa našim najmlađima: Priroda. Una. Ekologija. (O)čuvanje. Ponos. Poštovanje. Drugarstvo. 💚

Pripazimo na naše sadnice i pratimo njihov rast.

Hvala vam! 🙏

*Želja Turističke zajednica grada Bihaća je da ovom inicijativom motivira ubrzano uređenje i razvoj jedne od ljepših šetnica pored rijeke Une, a koja se nalazi u samom centru grada, što bi u konačnici dovelo i do njenog zvaničnog imenovanja uz intepretativnu obradu lika i djela našeg Boška Marjanovića, čiji je doprinos u kulturnom i ekološkom razvoju grada Bihaća nemjerljiv.

#VisitBihac #IPSIABiH #CaritasAmbrosiana #JUZavodZaProstornoUredjenje #UnskiSmaragdi #GradBihac #NevidljiviPejzazi #AkcijaSadnjeStabala #BoskoMarjanovic GRAD BIHAĆ Unski smaragdi

Odgovori