𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐚𝐭 “𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐧𝐨 𝐮č𝐞𝐧𝐣𝐞” 📝

Direktor Nacionalnog parka „Una“ Amarildo Mulić, održao je radni sastanak sa učenicima osmog razreda 𝐎Š 𝐇𝐚𝐫𝐦𝐚𝐧𝐢 𝐈𝐈 𝐢𝐳 𝐁𝐢𝐡𝐚ć𝐚, i njihovom koordinatoricom nastavnicom Aidom Šušnjar.

Tema sastanka je podrška Nacionalnog parka „Una“ u realizaciji projekta „Servisno učenje“ koji spomenuta škola provodi u saradnji sa Međunarodnim udruženjem „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) Tuzla, i partnerima JU Pedagoški Zavod USK-a i JP Nacionalni park „Una“. 🤝

Planirane aktivnosti se odnose na izradu potrebnih rekvizita i materijala u cilju sprovođenja edukativnih radionica na temu ekologije, zaštičenog područja, flore i faune te zastupljenosti endemičnih vrsta u Nacionalnom parku „Una“. 📚📏✂️✏️

Edukacije će postepeno sprovoditi učenici osmog razreda spomenute škole, a iste su namjenjene djeci predškolskog uzrasta. 🎨🧩

Od izuzetne je važnosti podrška ovakvim inovativnim načinima učenja, jer će današnja mladež sutra biti upravitelji našeg planeta.

#NacionalniparkUna #unanationalpark #ošHarmaniII #edukacija #djeca #una

Odgovori