Vlada Federacije danas uplatila skoro 24 miliona KM Vladi Unsko-sanskog kantona

Prošle godine je Vlada Unsko-sanskog kantona dobila novac u dva navrata i to oko 28 miliona KM, dok je ove godine također dobila skoro 24 miliona KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je danas sredstva u iznosu od 75.741.457 KM za četiri kantona, i to Kanton Sarajevo, Unsko-sanski, Zapadnohercegovački i Kanton 10.

Riječ je o direktnoj pomoći Federalne vlade kantonima iz Budžeta FBiH za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 200 miliona KM. Ova grant sredstva su namijenjena za podršku budžetima kantona, i to za provođenje strukturalnih reformi, te za prevladavanje, socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije, kao i infrastrukturne projekte.

Od ukupnih nešto više od 75 miliona KM, Vladi Unsko-sanskog kantona je pripalo skoro 24 miliona KM što je svakako velika finansijska pomoć.

Moramo naglasiti da je ovaj saziv Vlade Unsko-sanskog kantona i prošle godine dobio veliku finansijsku pomoć i to u dva navrata,a koja je iznosila oko 28 miliona KM. Sa današnjih skoro 24 miliona KM, Vlada Unsko-sanskog kantona na čelu sa Premijerom Mustafom Ružnićem dobila je oko 52 miliona KM direktne pomoći čime je i službeno postala Vlada sa najviše dobijenih sredstava u povijesti Unsko-sanskog kantona.

Naravno da je pored ovih “velikih” finansijskih sredstava još dosta toga došlo iz federalnog budžeta i samim tim je dokazano da se politika Sarajeva prema Bihaću znatno promijenila u odnosu na neke prošle godine. Ponajviše se promijenila činjenicom da Unsko-sanski kanton ima jednog ministra u Vladi Federacije koji se svim silama trudi da što više projekata, ali i ovakvih i sličnih finansijskih injekcija stigne do Unsko-sanskog kantona.

Treba naglasiti i da je današnjom uplatom u potpunosti realizovana Odluka Vlade FBiH od 2. septembra 2021. godine o raspodjeli pomoći kantonima na osnovu ranije utvrđenih kriterija, a koji su bili broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine.

Kantoni su dužni izvještaj o utrošku ovih sredstava dostaviti Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 31.12.2022. godine, saopćeno je iz

Odgovori