IN MEMORIAM
DEMIROVIĆ (AVDE) DR. MUJO
29.10.2020.-29.10.2021.

Rođen je 24. aprila 1950. godine u Klisi općina Bihać. Učiteljsku školu završio u Bihaću, a Fakultet političkih nauka i Pravni fakultet u Sarajevu.
Sada već davne 1983. godine magistrirao na Interdisciplinarnom studiju Univerziteta u Sarajevu, a doktorsku tezu „Teorija i izvori srpske nacionalne politike prema Bosni i Bošnjacima odbranio 1998. godine. Prije rata, radio u Radničkom univerzitetu, Višoj mašinskoj školi i Višoj ekonomskoj školi gdje je obavljao odgovorne dužnosti.

Kao patriota se uključio u odbranu od agresora na R BiH i od prvih dana obavljao vrlo odgovorne funkcije.

Jedan je od osnivača Univerziteta u Bihaću gdje je obavljao odgovorne dužnosti: prorektor, rektor, dva puta funkciju dekana Pravnog fakulteta.

Nesebičnim radom i ispoljenim liderskim osobinama dr. Muje Demirovića, Fakultet uživa ugled u akademskoj zajednici i šire. Realizirajući bolonjski proces izvršena je reforma naučno-nastavnog programa. Zahvaljujući viziji dr. Muje Demirovića ovaj Fakultet otvorio je postdiplomski studij u 2007/2008. godini za tri katedre (krivična, građanska, ustavno-pravna), sa osnovnim ciljem obezbjeđivanjem vlastitih kadrova.

Od 2001. do 2003. godine obavljao je dužnost Federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Tokom dugogodišnjeg rada u akademskoj zajednici dao je nesebičan doprinos u oblasti odgoja i obrazovanja, a naročito u pogledu unaprijeđenja naučno-nastavnog i istraživačkog pristupa društvenim procesima i razvoju društva na fundamentima znanja.

Objavio je veliki broj knjiga, udžbenika, hrestomatija, monografija i drugog.

Pored navedenog, u svojoj dugogodišnjoj nastavničkoj karijeri bio je član Komisije za kandidate za doktorske i magistarske radove, mentor za nekoliko stotina seminarskih radova.

Kao istaknuti javni, politički i kulturni radnik, u javnim nastupima prof. Dr. Mujo Demirović je dao svoj doprinos jačanju historijskog identiteta Bosne i Hercegovine i demokratskih principa.

Za izuzetne rezultate tokom dugogodišnjeg rada u akademskoj zajednici, oblasti odgoja i obrazovanja, a naročito u pogledu unaprijeđenja naučno-nastavnog i istraživačkog pristupa društvenim odnosima i razvoju društva na fundamentima znanja, za Dan grada Bihaća 2008. godine dodijeljena mu je Povelja «26. februar».

Hvala za sve dobro što si učinio za svoju Krajinu i za Bosnu i Hercegovinu. Neka ti je laka zemlja Bosanska, vječni rahmet 🌹

Odgovori