REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SPORTSKE DVORANE U BIHAĆU ZAUSTAVLJENA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORENIH OBAVEZA

Projekat rekonstrukcije i dogradnje Gradske sportske dvorane “Luke” u Bihaću, višemilionske vrijednosti, privremeno je zaustavljen zbog financijskog spora između glavnog izvođača radova i investitora Grada Bihaća.

Plaćanje prema konačnom obračunu je glavni razlog spora, te pitanje plaćanja viška radova i očitovanja o neispunjavanju ugovornih obaveza.

Prethodilo je probijanje planiranih rokova za završetak određenih građevinskih faza, a problem je kulminirao jutrošnjom zabranom ulaska u objekat predstavnicima izvođača radova na postavljanju sistema za grijanje u dvorani.

“Ja sam konkretno ovdje došao jer glavni izvođač radova nije dopustio početak radova na postavljanju grijnog sistema. Grijanje dvorane osigurano je projektom Evropske unije i njegova vrijednost je skoro milion maraka. Morao sam reagovati, jer ne smijem dozvoliti da se ovaj projekat uvođenja grijanja dovede u pitanje, kao ni da se zabrani pristup objektu koji je u vlasništvu Grada Bihaća. Mi smo svoje ugovorne obaveze prema glavnom izvođaču radova ispoštovali i ne dugujemo mu niti jednu marku, dok ćemo sve ostale nesporazume i neslaganja riješiti na sudu. Do tada, smatram da je nedopustivo da Grad bude oštećen za milion i više maraka, budući da je neko uzeo sebi za pravo da radi po vlastitom nahođenju i da dok to ne naplati sve zaustavi”, kazao je Šuhret Fazlić gradonačelnik Bihaća.

S obzirom da odgovaraju za bilo kakvu štetu na još uvijek aktuelnom gradilištu, predstavnici glavnog izvođača radova kompletnu situaciju i njihove postupke, objasnili su pravom da zaštite vlastite interese na gradilištu.

“Mi smo uredno prijavili višak radova, očitovali se o manjku radova, tako da je sporno plaćanje po konačnom obračunu. Ti viškovi su prema ugovoru, s obzirom da su ugovorene uzanse koje predviđaju upravo višak radova. Samo želimo da Gradska uprava ispuni svoje ugovorne obaveze prije nego što se ova dvorana preda u posjed. Podsjećam da je još uvijek riječ o gradilištu za kojeg u potpunosti odgovara glavni izvođač radova, tako da lica koja nemaju ovlaštenja od nadzornog organa ne mogu ni ući još uvijek u objekat”, kazao je Alen Mešić, advokat i punomoćnik “Domoinvesta” kao lidera konzorcija “DL” iz Bihaća.

Do pronalaska rješenja ili eventualnog sudskog epiloga ovog spora, sportisti u Bihaću svoje treninge i takmičarske obaveze obavljat će u dvoranama ovdašnjih osnovnih i srednjih škola ili na području drugih općina i gradova USK.

RadioBihać

Odgovori