LABURISTI NASTAVLJAJU PO SVOM: SAZVALI SJEDNICU NA KOJOJ NIJE BILO KVORUMA


Postoje li u Velikoj Kladuši dva paralelna rukovodstva OV, vjerovatno će morati odlučiti neko od nadležnih institucija, ako uopće postoji neko ko je nadležan za trenutnu situaciju. Danas je bivša zamjenica predsjedavajućeg Emina Ćehić sazvala 8. sjednicu, međutim za tako nešto nije bilo kvoruma jer je sjednici prisustvovalo 12 vijećnika Laburističke stranke i vijećnik DNZ-a Rifat Dolić. Na sjednici se nije pojavilo 15 vijećnika nove većine.
“Mi se nismo pojavili na sjednici jer smo o svim predviđenim tačkama dnevnog reda raspravljali i glasali na prethodnoj sjednici, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo i izglasana procedura za opoziv načelnika. Ono što tražimo od načelnika je da poštuje novu većinu i da omogući državnim službenicima i namještenicima da ispoštuju procedure objavljivanja odluka u Službenom glasniku i da se nastavi normalan rad Vijeća”, rekao nam je Dinko Ljubijankić, novoizabrani predsjedavajući velikokladuškog Vijeća.
Sa ovakvim stanjem, Velika Kladuša je postala jedinstveni slučaj da načelnik opstruira odluku o uspostavi novog rukovodstva OV, kao i odluku o pokretanju demokratske procedure za opoziv .
Da će nastupiti ovakva situacija moglo se naslutiti još prije mjesec dana kada je tadašnja predsjedavajuća Emina Ćehić, onemogućila da se glasa o izmjenama i dopunama dnevnog reda, sa obrazloženjem da je dnevni red već predložen. Da bi spriječila bilo kakvo glasanje tadašnja predsjedavajuća je bez ikakvog razloga prekinula sjednicu. Slična situacija se desila i prije sedam dana na nastavku te sjednice, kada predsjedavajuća opet nije dala prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda na glasanje, iako u Poslovniku jasno stoji da svaki vijećnik može predložiti dopune dnevnog reda i da se o tome Vijeće izjašnjava glasanjem, a takva je praksa bila i na do tada održanim sjednicama velikokladuškog Vijeća. Još veći apsurd je da su članovi Kolegija prije 15 dana predlagali Ćehićki da se 8. sjednica održi prije nastavka 7. ali je ona to odbila i rekla da to ne može, očito da može samo onda kada to odgovara načelniku i Laburističkoj stranci.


Sasvim je jasno da je ovu kompletnu situaciju izazvala Laburistička stranka, koja sada pokušava blokadama Vijeća da zadrži postojeće stanje, a sve sa ciljem da uspore ili onemoguće donošenje odluke o održavanju referenduma o opozivu aktuelnom načelniku. Potpuno je jasno da onaj ko ima većinu u Vijeću, bira svoje rukovodstvo i donosi odluke za koje smatra da su najbolje za lokalnu zajednicu i stavove svojih političkih subjekata. Trenutni omjer snaga je da nova većina (SDA, SDP, NES, NS, Nezavisni klub i vijećnik DNZ-a Dinko Ljubijankić) imaju većinu od 15 vijećnika, Laburistička stranka ima 12 vijećnika, a za sada je neopredjeljen vijećnik DNZ-a Rifat Dolić.

M. Sarajlija/Trend radio

Odgovori