Četvrti kongres Stranke za BIH održan dana 7.11.2021.godine u SarajevoČetvrti kongres Stranke za BIH održan dana7.11.2021.godine u kogresnoj sali u zgradi Unitica u Sarajevu.

Semir Efendić, dosadašnji vršilac dužnosti Predsjednika Stranke za BIH izabran je za predsjednika, a izabrani su i novi članovi predsjedništva,glavnog i nadzornog odbora, te suda časti. Adnan Lipovača ispred gradske organizacije Stranke za Bosnu i Hercegovinu izabran je za člana Predsjedništva Stranke za BIH.

Stranka za BIH je izvorno državna stranka koja se bori za interese svih građana BIH, bez obzira na njihov etnički i vjerski te socijalni status.

Odgovori