Zašto žena plače?

Jedan dječak je upitao mamu: „Mama, zašto plačeš?“
Mama: „Zato što sam žena!“
Dječak: „Ja to, mama, ne razumijem“.
Mama: „Sine moj dragi, ti to nikada nećeš razumjeti!“

Dječak je, kasnije pitao oca: „Babo, zašto mama plače bez razloga!“
Otac: „Sine, sve žene plaču bez razloga!“

Dječak je odrastao, a nije znao zašto žene plaču, pa je upitao jednog učenjaka: „Zašto žene plaču?“
Učenjak: „Kada je Allah stvarao ženu,
– stvorio joj je velika pleća da može nositi dunjalučke terete,
– njene ruke je učinio nježnim, da se na njima pronađe smiraj,
– podario joj je ogromnu nutarnju snagu, da može nositi i roditi djecu, a kada porastu podnositi njihovu neposlušnost i nezahvalnost,
– učinio je jakom da radi mnoge kućne poslove i brine o porodici,
– u njeno srce je usadio ljubav prema djeci, da ih voli i kada je povrijeđuju,
– i na kraju, dao joj je te suze kao sigurosni ventil i odušak, da bi mogla nastavi život. To je njena jedina slaba tačka. Zato, sine, poštuj suzu žene, pa i kada plače bez razloga.
Sine, kada si došao na ovaj svijet, presjekli su pupčanu vrpcu koja te za nju vezala, a na tebi je ostao ožiljak da te podsjeća na tog velikog insana, koga majkom zoveš. Sine, ona te je svojim tijelom i mlijekom hranila”.

Allahu naš, molimo te svakim otkucajem naših srca, koja su kucala ispod srca naših majki, da naše majke nastaniš u najljepšim predjelima Dženneta!

Odgovori