VILDANA ALIBABIĆ: USK NAPOKON DOBIO ZAKON O PORIJEKLU IMOVINE POLITIČARA, BESPOTREBNO SE ČEKALO DVIJE GODINE


Skupština Unsko-sanskog kantona jučer je usvojila izmjene i dopune Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu, čime je ovaj kanton napokon dobio provodiv zakon koji predstavlja snažan antikoruptivni mehanizam. Izmjene i dopune je podržala Vildana Alibabić, zastupnica Naše stranke, koja ističe da je zakon u ovom obliku mogao biti usvojen još prije dvije godine.

„Sa ovim izmjenama Zakon dobija približno onaj oblik u kojem ga je Naša stranka uputila u proceduru još 2019. godine. Dakle, mogli smo ga mnogo ranije usvojiti, a sada već imati i prve rezultate tog snažnog antikoruptivnog zakonskog mehanizma. Bojim se da upravo zbog toga i nije bilo političke volje da se on ranije usvoji.

Pokazalo se da sam bila u pravu prošle godine kada, jedna među rijetkima u Skupštini, nisam podržala usvajanje zakona 2020. godine sa famoznim amandmanima koji su ga iskasapili, a koje su današnjim izmjenama izbrisane. Dobro je da su u Vladi i skupštinskoj većini shvatili kako su pogriješili, šteta što je to moralo doći uz pritisak međunarodnih organizacija.

Podržala sam ovaj prijedlog izmjena Zakona, iako sam u opoziciji, zato što se njime poboljšava zakonska regulativa u oblasti borbe protiv korupcije. Od početka mandata govorim da ću uvijek podržati sve ono što smatram dobrim za ovaj kanton i njegove građane, bez obzira od koga prijedlog dolazio. Voljela bih da se tako svi ponašaju i da smo ovaj Zakon usvojili još 2019. kada ga je u proceduru uputila Naša stranka u gotovo identičnom obliku kakvog smo ga danas usvojili“, kaže zastupnica Alibabić.

Ona upozorava da zakon i nakon ovih izmjena ima manjkavosti koje su mogle biti uklonjene da su usvojeni amandmani Naše stranke. Posebno je važan amandman kojim se reguliše finansiranje Ureda za borbu protiv korupcije.
„Za primjenu odredaba zakona je esencijalno stabilno i adekvatno finansiranje rada Ureda za borbu protiv korupcije.

U Kantonu Sarajevo je to riješeno sistemom proporcije, pa tako odobrena budžetska sredstava za funkcionisanje i rad Ureda ne mogu biti manja od 0.05 % prihoda Budžeta Kantona Sarajevo na godišnjem nivou.
Amandmanom, koji sam predložila, na isti način bi bilo regulisano finansiranje Ureda u USK tako da njegovo funkcionisanje ne bi zavisilo od političke volje, već od prihodovne strane budžeta. Nažalost, Vlada USK kao predlagač nije prihvatila ovaj amandman. Bez obzira na to, podržala sam izmjene zakona kojima on napokon postaje primjenjiv, te je sada ključno da Vlada u roku od 60 dana formira Ured za borbu protiv korupcije kako je to zakonom i predviđeno“, rekla je zastupnica Naše stranke u Skupštini USK.

(POLITIČKA ORGANIZACIJA GRAĐANA “NAŠA STRANKA”)

Odgovori