NOVOIZGRAĐENI PRIHVATNI CENTAR LIPA KOD BIHAĆA OTVORIO VRATA KORISNICIMA

Višemjesečna izgradnja Migrantskog naselja na lokalitetu Lipa napokon je završena, a zvaničnom otvaranju ovog prihvatnog centra tridesetak kilometara udaljenog od Bihaća, prisustvovali su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, kantonalne i gradske vlasti, kao i svih međunarodnih organizacija uključenih u migracijski proces.


BIHAĆ/LIPA, 19. novembra – Od ranije je poznato kako će ovaj centar imati smještajni kapacitet za oko 1. 500 ljudi, te da bi trebao značajno umanjiti pritisak velikog broja migranata i izbjeglica na gradsko središte, odnosno javne površine i napuštene objekte u užem centru Bihaća.

Poseban prostor u ovom kontejnerskom naselju osiguran je za ranjive kategorije korisnika usluga, odnosno porodice sa djecom i maloljetnike bez pratnje.

Kampom će upravljati pripadnici Službe za poslove sa strancima BiH, u saradnji sa članovima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i ostalih međunarodnih organizacija.

Inače, Evropska unija je za ponovnu izgradnju Prihvatnog centra, koji je nastao na mjestu ranijeg kampa zatvorenog u decembru prošle godine, izdvojila 1,7 miliona eura.

Preostala sredstva su osigurali drugi donatori, uključujući njemačku Federalnu agenciju za tehničku pomoć (Tehnisches Hilfswerk), austrijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova, Austrijsku razvojnu agenciju (ADA), Vladu Švicarske, Svetu Stolicu, Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije i Razvojnu banku Vijeća Evrope.

 

Autor: BHRT, rtv usk

Odgovori