Samir Jašaragić, ministar za pitanja boraca i RVI održao je danas sastanak sa predstavnicima koordinacije boračkih udruženja Bužim.

– Razgovarali smo o implementaciji Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, dinamici isplate novčane naknade nezaposlenim demobilisanim borcima do 57 g. života, provedbi prava po osnovu granta općinama za provođenje Zakona o dopunskim pravima boraca, obilježavanju značajnih datuma i radu Ministarstva općenito, kaže Jašaragić.

 

Odgovori